Försäkringspaket

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Det lönar sig att ta båd​e trafikförsäkringen och den frivilliga fordonsförsäkringen från oss. Då kan vi erbjuda ett försäkringspaket för fordonen i ditt företag som lämpar sig just för ditt företags behov.

​​Fordonsförsäkring och Gruppfordonsförsäkring

Överskådliga och förnuftiga försäkringspaket för företagets fordon

Läs mer om våra försäkringspaket och välj det alternativ som lämpar sig bäst för ditt företag: Fordonsförsäkring eller Gruppfordonsförsäkring.

I båda försäkringspaketen får du både trafikförsäkring och frivillig fordonsförsäkring med önskad omfattning för alla fordon i ditt företag. I försäkringspaketet samlas alla fordonsförsäkringar som ditt företag behöver i ett och samma försäkringsavtal, på ett försäkringsbrev och på en faktura. Du vet exakt vilka fordon som du har försäkrat och hur du har försäkrat dem. Och du vet att allting är i ordning. Överskådligt och förnuftigt.


Fordonsförsäkring

Försäkringspaket 1: Fordonsförsäkring

Med en fordonsförsäkring försäkras ditt företags fordon individuellt. Försäkringspremien och självriskerna fastställs skilt för varje fordon. Alla trafikförsäkringar och frivilliga försäkringar för företagets fordon samlas i ett och samma försäkringsavtal, på ett försäkringsbrev och på en faktura.

I bonussystemet följer vi upp antalet ersatta skador per fordon. Den högsta möjliga skadestatistikrabatten (bonus) är 75 %.

I trafikförsäkringen är självrisken alltid 0 euro. I den frivilliga fordonsförsäkringen kan du välja önskad självrisk från 200 euro och uppåt. Kom ihåg att en större självrisk ger mindre premie!

Gruppfordonsförsäkring

Försäkringspaket 2: Gruppfordonsförsäkring

En gruppfordonsförsäkring är ett bra alternativ i synnerhet om ditt företag har en stor fordonspark med liknande fordon. Då kan likadana fordon försäkras som grupp och försäkringspremien fastställs utifrån de genomsnittliga uppgifterna för fordonen i gruppen. Avtalet kan omfatta flera olika grupper. En grupp kan också bestå av endast ett fordon.

Fordonsspecifika bonusar tillämpas inte, utan skadefria försäkringsperioder/skador inverkar genom skadestatistiksystemet på premien för hela avtalet.

Försäkringsskydden för samtliga fordon samlas i ett och samma försäkringsavtal, på ett försäkringsbrev och på en faktura.

Du kan fritt välja önskad självrisk från 200 euro och uppåt. Du kan också välja självrisk till trafikförsäkringen eller hålla den vid 0 euro.