Specialist på personförsäkringar

Begär offert
Olycksfall och skador har inga arbetstider, de kan inträffa lika väl på fritiden som på en resa. 

När det gäller personförsäkring är det viktigt att identifiera olika olycksfalls- och sjukdomsrisker. Exempelvis orsakar sjukdomar mer frånvaro än arbetsolycksfall.

Vi erbjuder helhetslösningar för företagets personförsäkringsskydd som omfattar både lagstadgade försäkringar och frivilliga, skräddarsydda lösningar. Med hjälp av dem kan du skydda dina medarbetare såväl i arbetet som på fritiden och samtidigt spara in en hel del på företagets sjukfrånvarokostnader. Tack vare sjukvårdsförsäkringen för anställda får dina medarbetare snabbare och smidigare tillgång till högklassig vård och kan fortare återgå till sitt arbete. Ett heltäckande försäkringsskydd är också ett bra sätt att engagera och belöna sin personal.

Vill du veta mer?

Skicka kontaktbegäran eller ring numret 010 19 15 00
kl. 8–17.

Begär offert

Hur du förebygger sjukfrånvaro

Hur du förebygger arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Varje år inträffar det cirka 120 000 olycksfall eller fall av yrkessjukdomar i Finland. Hur många av dem inträffar i ditt företag?

Hur du förebygger fritidsolycksfall

Visste du att det i Finland inträffar 774 000 olycksfall i hemmet och på fritiden?