Fastighetsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Fastighetsförsäkring är en fullvärdesförsäkring för bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag som används som bostäder.

Med If Fastighetsförsäkring är din fastighet försäkrad till sitt fulla återanskaffningsvärde

Med If Fastighetsförsäkring kan du försäkra fastigheten och bolagets sedvanliga lösöre utifrån byggnadens volym. Fastigheten är då alltid försäkrad till sitt fulla återanskaffningsvärde.

I If Fastighetsförsäkring ingår alla skydd som ett bostadsaktiebolag i regel behöver. Utöver skydd för de byggnader som försäkras inkluderar försäkringen automatiskt också ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som täcker typiska ansvarsrisker i ett husbolag.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer.