Ekonomiskt ansvar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Ansvarsförsäkring för ekonomiskt ansvar lämpar sig för sådana företag som i sin verksamhet kan orsaka närmast ekonomiska skador, t.ex. advokat-, revisions- och bokföringsbyråer eller disponentbyråer.

​​If Ansvarsförsäkring för ekonomiskt ansvar ersätter ekonomiska skador

Försäkringen omfattar ekonomiska skador som försäkringstagaren eller dennes anställda orsakar annan. Med ekonomisk skada avses en skada som inte ansluter sig till en person- eller sakskada.

Vi utreder huruvida försäkringstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.​