Egendomsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert

Ta en försäkring som tryggar ditt företags egendom.

Företagets viktigaste resurs är dess egendom, som ofta binder en stor del av företagets kapital. Har du tänkt på vad som skulle hända, om exempelvis en viktig produktionsmaskin skulle gå sönder? Eller vilka följder det skulle få, om din verksamhet överraskande gick upp i rök?​

I händelse av en skada återställer If Egendomsförsäkring din egendom i det skick den hade före skadan, och du behöver inte använda företagets egna tillgångar för att täcka eventuella förluster.​Försäkra ditt företags egendom rätt

Försäkra ditt företags egendom tillräckligt väl i händelse av egendomsskador, såsom brand, brott eller bräckage, eftersom skador som drabbar egendomen kan hota företagets framtid lika väl som riskerna i affärsverksamheten.

Som kund hos If har du tillgång till våra specialisters breda erfarenhet. Vi känner egendomsriskerna.
Ta kontakt, vi berättar gärna mer.


Försäkring för skaderegleringskostnader

Nytt skydd för skaderegleringskostnader

Vid en egendoms- och/eller avbrottsskada kan du bli tvungen att lägga ned en hel del tid och kostnader på att reda ut ärenden.

Försäkringen för skaderegleringskostnader är vår nyaste produkt inom egendomsförsäkring. Den ersätter de skaderegleringskostnader som du orsakas i samband med en egendoms- och/eller avbrottsskada. Typiska sådana kostnader är telefon- och resekostnader.

För att få ersättning behöver du inte skicka oss några separata kvitton. Ersättningen betalas ut, när förutsättningarna enligt villkoren uppfylls:

  • Den egendoms- och/eller avbrottsskada som ersätts från Ifs försäkring uppgår till minst 50 000 euro.
  • I ersättning utbetalas 1 % av skadebeloppet, dock minst 2 000 euro.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer.