Byggfelsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
If Byggfelsförsäkring är en säkerhet som uppfyller kraven enligt lagen om bostadsköp.

​Byggfelsförsäkring

Enligt lagen om bostadsköp ska den stiftande delägaren i ett bostadsaktiebolag skaffa säkerhet för den händelse att denne inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet innan nya bostadsaktier bjuds ut till försäljning.

Denna skyldighet gäller oavsett finansieringssätt alla bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag med minst fyra bostadslägenheter. Med stiftande delägare avses den, som tecknar eller i övrigt äger en bostadsaktie under byggnadsskedet.

Säkerheten kan vara en försäkring, bankgaranti eller en garanti som uppfyller de villkor som miljöministeriet fastställer. If Byggfelsförsäkring är en säkerhet som uppfyller kraven i samband med bostadsköp.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer.

Du kan också fylla i ansökan nedan och skicka in den på adressen:

If Skadeförsäkringsbolag
Anssi Varpe
PB 2014
20025 IF ​​​​​