Avbrottsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
  1. Avbrottsförsäkring
Med If Avbrottsförsäkring kan du säkerställa en fortsatt verksamhet i ditt företag.

Ta en försäkring som tryggar ditt företags verksamhet

Den avbrottsskada som uppstår till följd av en egendomsskada kan lamslå affärsverksamheten för en lång tid. Skulle ditt företag klara sig utan den interna finansiering som inflyter från affärsverksamheten i ett halvt år?

Ditt företag behöver avbrottsskydd

Ett avbrott i verksamheten är illa nog i sig, men ännu värre är det, om kostnaderna fortsätter att löpa även om företagets verksamhet står stilla. I värsta fall kan det leda till att du måste lägga ned företagsverksamheten. Med If Avbrottsförsäkring kan du säkerställa en fortsatt verksamhet i ditt företag. Som kund hos If har du tillgång till våra specialisters breda erfarenhet. Vi känner affärsverksamhetens risker. ​


Så här hjälper vi dig

If Avbrottsförsäkring ersätter bidragsförluster efter en skada

Företagets ekonomiska situation är sällan så stabil att företaget utan problem skulle klara av de bidragsförluster som ett avbrott i verksamheten medför.

Med hjälp av skyddet i If Avbrottsförsäkring

  • kan du säkerställa att det planerade rörelseresultatet uppnås; intäkterna minskar inte enbart för den tid som verksamheten står stilla, utan det tar också tid att vinna tillbaka den tidigare marknadsställningen
  • finansieras företagets lagstadgade skyldigheter, såsom löner under permitteringsvarseltiden
  • sköts fasta kostnader, som måste betalas oavsett skadan, exempelvis räntor och amorteringar på lån samt hyror
  • kan man betala personalens löner under avbrottstiden och säkerställa att kunnig personal stannar kvar i företaget
  • kan verksamheten fortgå under skadetiden.

Efter skadan kan verksamheten ofta återupptas även snabbt i tillfälliga lokaler eller med hjälp av underleverantörer. Våra ersättningsspecialister hjälper ditt företag att hitta den lösning som lämpar sig bäst för din verksamhet.

Ta kontakt, vi berättar gärna mer.

​​
  1. Avbrottsförsäkring