Arbetspensionsförsäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
 1. Arbetspensions-försäkring
Ifs företagskunder kan sköta sina pensionsförsäkringar i arbetspensionsbolaget Varma. I pensionsförsäkringsärenden får du hjälp av våra specialister på företagsförsäkring. Ring 010 19 15 00.

​​För dina anställda ArPL

Enligt ArPL (lagen om pension för arbetstagare) försäkras allt arbete i anställningsförhållande inom den privata sektorn, oavsett bransch eller anställningens längd. I egenskap av arbetsgivare ska du ordna pensionsskydd för dina anställda genom att lämna in en försäkringsansökan till Varma under den månad som följer på löneutbetalningen. Arbetet ska försäkras enligt ArPL, då

 • det är fråga om ett anställningsförhållande
 • den anställda är 18–67 år
 • den lön som betalas för arbetet är minst 57,51 euro/månad år 2016.

För visstidsanställda

Om du avlönar en anställd i ett tidsbundet anställningsförhållande och lönesumman är mindre än 8 238 euro för 6 månader, är du en s.k. tillfällig arbetsgivare. Du kan då smidigt sköta försäkringen för din tillfälliga arbetstagare och betala försäkringsavgiften i Varmas kortjobbstjänst.

Gå vidare till kortjobbstjänsten

För företagaren FöPL

För den tid som du är verksam som företagare ska du ta en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Din pension tillväxer utifrån FöPL-försäkringen och den arbetsinkomst som du fastställt för försäkringen inverkar också på din övriga sociala trygghet. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med frivilliga pensionsförsäkringar.

Du omfattas som företagare av FöPL-försäkringen, om

 • du är 18–67 år; försäkringsskyldigheten inträder från början av den månad som följer efter att du fyllt 18 år och upphör vid utgången av den månad när du fyller 68 år
 • du är bosatt i Finland
 • du arbetar i ditt företag
 • företagsverksamheten fortgår minst 4 månader utan avbrott
 • du inte omfattas av någon annan pensionslag med stöd av samma verksamhet
 • din arbetsinkomst uppskattas till minst 7 557,18 euro år 2016.

 1. Arbetspensions-försäkring