Ansvarsförsäkring för ICT-företag

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
  1. Ansvarsförsäkring för ICT-företag
ICT-företag kan försäkra sina mest typiska ansvarsrisker i ett och samma försäkringspaket.

​​Avvärj skador för hundratusentals euro på 10 minuter

Även den bästa tekniken kan svika och vem som helst kan göra ett misstag. De största riskerna inom ICT-branschen är ansvarsrisker, varav ekonomiska skador som drabbar en kund kan vara mycket omfattande.
Därför lönar det sig nu att ta Ifs ansvarsförsäkring för ICT-företag som innefattar:
  • försäkring för verksamhetsansvar
  • försäkring för ekonomiskt ansvar
  • ansvar för fel i programvara
  • ansvar för felaktighet vid utförande av konsultuppdrag beträffande programvara.
Försäkringen ersätter person- och sakskador samt ekonomiska skador som orsakats annan. Självrisken är 3 % av skadebeloppet, dock minst 1 000 euro. Försäkringsbeloppet är 200 000 euro, vid person- och sakskador som orsakats till följd av verksamheten dock 500 000 euro. Vi utreder eventuell skadeståndsskyldighet och skadebeloppet.
Försäkringens pris fastställs utifrån omsättningen:

​Omsättning ​Försäkringspremie
​max 150 000 euro ​170 euro
​max 300 000 euro ​260 euro
​max 500 000 euro ​360 euro

ICT-försäkringen är populär bland våra kunder som tillämpar IT 2010-villkoren. Om ditt företag utöver verksamhet inom ICT-branschen också bedriver annan affärsverksamhet, t.ex. handel med produkter, kontakta oss.

Notera att ICT-försäkringen har vissa begränsningar. De hänför sig exempelvis till indirekta skador, arbetsobjektet, dröjsmål med uppdrag eller ekonomisk skada som enbart baserar sig på avtal.

Ta ett ansvarsförsäkringspaket för ICT-företag direkt på webben (på finska). Du får försäkringen genast i kraft och vi lovar att kontakta dig inom en vecka för en mer ingående genomgång av försäkringarna.​​​


  1. Ansvarsförsäkring för ICT-företag