Administrativt ansvar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
Styrelseledamöterna och verkställande direktören är personligen ersättningsskyldiga om de orsakar skada i egenskap av medlem i ett förvaltningsorgan.

Ansvarsförsäkringen för administrativt ansvar ger skydd åt företagets ledning

Företaget kan ta en ansvarsförsäkring för administrativt ansvar som skydd för sina förvaltningsorgan. Försäkringen omfattar ekonomiska skador som orsakas utomstående eller den sammanslutning som står som försäkringstagare. Försäkrade är försäkringstagarens verkställande direktör, dennes ställföreträdare samt styrelsens och förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter. Med ekonomisk skada avses en skada som inte har samband med en person- eller sakskada.

Vi utreder huruvida försäkringstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten. Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.