Hur du förebygger sjukfrånvaro

Vet du vad en sjukdag kostar?

Exempel:

Vårt exempelföretag har 20 anställda. Varje anställd arbetar i genomsnitt 220 arbetsdagar om året. Antalet arbetsdagar är då allt som allt 4 400 dagar per år. Kostnaden för en sjukdag är i genomsnitt 300 euro. Inom industrin är den genomsnittliga sjukfrånvaroprocenten 6,2 % och inom servicebranschen 4,6 %.
Om företaget i exemplet skulle vara ett industriföretag, skulle antalet sjukdagar om året vara 272 och de årliga sjukfrånvarokostnaderna 81 840 euro.
Om företaget i exemplet skulle vara ett serviceföretag, skulle antalet sjukdagar om året vara 202 och de årliga sjukfrånvarokostnaderna 60 720 euro.

Hur stora är sjukfrånvarokostnaderna i ditt företag? Hur skulle det vara om hälften av denna summa placerades i förebyggande verksamhet?

Det går att påverka sjukfrånvarokostnaderna.

Räkna ut sjukfrånvarokostnaderna i ditt företag (på finska, nytt fönster)