Reseskador

Trygg resa

Du kan själv inverka på din resesäkerhet redan innan du ger dig av. Då kan du resa tryggare och besparas från att behöva reda ut besvärliga situationer under resan.

Några tips:

  • Skaffa tillräcklig information om resmålet från din resebyrå.
  • Lämna dina kontaktuppgifter både till familjen och arbetsplatsen.
  • Ta kopior av biljetter och andra viktiga dokument (pass, visum).
  • Hör dig för hos din bank att dina betalmedel är gångbara på resmålet.
  • Ta vara på din och din arbetsgivares egendom (t.ex. bärbara datorer) under resan.
  • Följ arbetsplatsens reseanvisningar.