If Säkerhetspartner

If Säkerhetspartners till din tjänst

I vårt landsomfattande nätverk av If Säkerhetspartners hittar du de bästa experterna inom branschen som hjälper dig att åtgärda eventuella säkerhetsbrister.

Ifs specialister har valt ut högklassiga och pålitliga företag inom säkerhetsbranschen som är väl förtrogna med kraven i olika lagar och säkerhetsföreskrifter. Du kan lämna begäran om kontakt till ett partnerföretag via If Säkerhetspartners webbsida. Du blir kontaktad inom tre vardagar.

Läs mer om If Säkerh​etspartners här (på finska)

Om en säkerhetsinvestering just nu är aktuell i ditt företag, kan du få investeringsstöd från If.