If Investeringsstöd

If stöder ökad säkerhet

Vi vill hjälpa dig att förebygga risker som hotar din affärsverksamhet. Som kund hos If har du möjlighet att få stöd för investeringar i syfte att minska fordons-, arbets- och egendomsskador. Investeringsstödet utgör 50 % av investeringen och högst 10–20 % av försäkringspremien beroende på vilket försäkringsskydd investeringen gäller. Stödet ges i form av premierabatt.

Om en säkerhetsinvestering är aktuell i ditt företag, kontakta oss. Beviljandet av investeringsstöd förutsätter att stödet söks innan investeringen genomförs.

Investeringsstödet omfattar frivilliga förbättringar av säkerhetsnivån. Stödet omfattar inte sådana investeringar som görs för att fylla minimikraven enligt lag eller säkerhetsföreskrifter.

Exempel på investeringar:

Fordonsförsäkring

 • utbildarutbildning
 • säkerhetsanordningar
 • övning på körbana
 • uppföljningsanordningar
 • backradar

Arbetsolycksfallsförsäkring

 • förbättring av maskinsäkerheten
 • reducering av buller
 • minskning av manuella lyft
 • förbättring av ventilationen
 • arbetarskyddsutbildning som ges av en utomstående (med undantag av arbetssäkerhetskort samt lagstadgad utbildning)

Egendomsförsäkring

 • termografering av elcentraler
 • avbrottsfri strömförsörjning (UPS-anordning)
 • låsbar inhägnad
 • kameraövervakningssystem
 • tjuvlarmssystem
 • vattenläckagevakt
 • brandvarnarsystem som bryter strömmen