Fritidsolycksfall

Visste du att det i Finland årligen inträffar 774 000 olycksfall i hemmet och på fritiden. Av dessa är 337 000 idrottsolycksfall, 316 000 olycksfall i hemmet och 120 000 övriga olycksfall. Genom dina egna val kan du förebygga fritidsolycksfall och eliminera risksituationer.

I informationspaketet Råd & tips för privatkunder hittar du nyttig information

På våra sidor för privatkunder finns det omfattande informationspaketet Råd & tips, där du hittar kloka råd och användbara tips för hur du kan förbättra säkerheten. Du kan t.ex. köpa förmånliga säkerhetsprodukter från Ifs Säkerhetsbutik.

Gå till sidan Råd & tips för privatkunder