Hur du förebygger arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Varje år registreras cirka 120 000 arbetsolycksfall eller yrkessjukdomsfall i Finland. Cirka 70 % av skadorna drabbar män och cirka 30 % kvinnor. Med andra ord skadas varje dag 230 män och 98 kvinnor i ett arbetsolycksfall eller får diagnosen att de har en yrkessjukdom. Hur många av fallen inträffar i ditt företag?

Ifs Säkerhetsprogram ger svar

Som vår kund deltar du i Ifs Säkerhetsprogram. Syftet med programmet är att förbättra arbetssäkerheten och arbetsförhållandena. Vi jämför årligen skadestatistiken i våra kundföretag med riksomfattande statistik för motsvarande branscher. Om det finns anledning, tar vi kontakt. Tillsammans kan vi ta fram det bästa sättet att förbättra säkerheten på din arbetsplats.

If Företagsfoldern är ett bra hjälpmedel då du vill förbättra arbetssäkerheten

I If Företagsfoldern hittar du t.ex.

  • omfattande och aktuell skadestatistik
  • Säkerhetstestet, där vi går igenom de mest kritiska riskerna i företaget och hur du kan skydda dig mot dem.

Gå vidare till If Företagsfoldern (nytt fönster)
Beställ If Företagsfoldern