Kundförmåner och service


​​​​​​​​​​​Nyttiga förmåner och bra service för ditt företag
Ditt företags framgång är också för oss en hjärtesak. Du får tillgång till vår sakkunskap i anslutning till tryggandet av affärsverksamheten och skadeförebyggande åtgärder.

​Rätt Skydd är skräddarsydd betjäning

Ett rätt dimensionerat skydd är det bästa sätter att föregripa risker
Läs mer​ (på finska)

​​Risk för brand i företagets lokaler?

Över hälften av företagen är utsatta för denna brandfara. Lyckligtvis är den risk som hänför sig till lysrör lätt att åtgärda.
Läs mer​ (på finska)

​Avtalsrådgivning ger klarhet i ansvarsfrågorna

Då ditt företag har sin ansvarsförsäkring hos oss, får du en timmes kostnadsfri avtalsrådgivning.
Läs mer​ (på finska)

Investeringsstödet ger ökad säkerhet

Du får praktiskt investeringsstöd för att förbättra säkerheten i ditt företag. 
Läs mer​ (på finska)

​​Termografi avslöjar riskerna

Värmefotografering ger bättre elsäkerhet i ditt företags lokaler.
Läs mer​ (på finska)