Ersättningstjänst utomlands

Du får hjälp om du råkar ut för en skada på resan

I reseförsäkringsskyddet ingår alltid ett världsomfattande system för ersättningstjänster. Du betjänas av vår Ersättningstjänst utomlands och av vår jourtelefon, som du når dygnet runt.

Kontakta i problem- och nödsituationer i första hand:

I allvarliga fall, då läkaren anser att specialvård eller hemtransport är nödvändig får du också hjälp av SOS International i Köpenhamn.
Om du är i USA, Kanada eller Sydamerika, betjänas du av vår samarbetspartner Global Medical Management Inc.