Ansvarsskador

Vi betjänar dig i ansvarsskadeärenden som gäller företag.

TELEFON010 514 3646

TELEFON (från utlandet)+358 10 514 3646

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa Skadejouren

TELEFON0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800