Testaa, mikä kotivakuutus on sinulle paras

Mitä haluaisit oman kotivakuutuksesi kattavan?

Vesikattovuotojen aiheuttamia vaurioita

Kotivakuutus korvaa vahingon, jonka vesikaton läpäissyt sade tai sulamisvesi aiheuttaa talon rakenteille.

Märkätilojen kosteusvaurioita

Kotivakuutus korvaa vahingon, jonka märkätilan vesieristeen läpäissyt vesi aiheuttaa talon rakenteille.

Tuhoeläinten rakenteille aiheuttamia tuhoja

Kotivakuutus korvaa vahingon, jonka hiiret, rotat tai erilaiset tuhohyönteiset aiheuttavat talon rakenteille.

Äkilliset ja ennalta arvaamattomat tapahtumat

Kotivakuutus korvaa rikkoutuneen omaisuuden, kuten taulutelevision, peilioven tai valaisimen.

Sähkö- ja LVI-laitteiden rikkoutuminen tai vuotovahingot

Kotivakuutus korvaa rikkoutuneet lämmitys-, vesi- tai ilmastointilaitteet, putkivuotojen kastelemat rakenteet ja irtaimiston sekä oikosulun rikkomat sähkölaitteet.

Varkaudet ja ilkivalta

Kotivakuutus korvaa varkaudet ja ilkivaltavahingot kotona tai sen ulkopuolella.

Tulipalon tai luonnonilmiön aiheuttamat vahingot

Kotivakuutus korvaa tulen ja savun sekä myrskyn, tulvan tai suoran salamaniskun aiheuttamat vahingot.

Asumisen keskeytymisestä aiheutuvat kulut

Kotivakuutus korvaa kustannukset, jos joudut korvattavan vahingon takia asumaan väliaikaisesti muualla.

Sinulle sopivin vaihtoehto on suppean turvatason If kotivakuutus.

Se kattaa palo- ja luonnonilmiövahingot. Katso taulukosta, mitä eri turvatasot kattavat, ja varmista että sinulla on oikeanlainen kotivakuutus.

Sinulle sopivin vaihtoehto on perusturvatason If kotivakuutus.

Se kattaa kodin yleisimmät vahingot, kuten tulipalojen ja luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot sekä talon tekniikan rikkoutumisesta aiheutuvat vahingot. Katso taulukosta, mitä eri turvatasot kattavat, ja varmista että sinulla on oikeanlainen kotivakuutus.

Sinulle sopivin vaihtoehto on laajan turvatason If kotivakuutus.

Se korvaa lähes kaikki kodin yllättävät vahingot ja rikkoutuneen omaisuuden, esimerkiksi taulutelevision, peilioven tai valaisimen. Katso taulukosta, mitä eri turvatasot kattavat, ja varmista että sinulla on oikeanlainen kotivakuutus.

Sinulle sopivin vaihtoehto on laajaplus-tason If kotivakuutus.

Se antaa talollesi markkinoiden laajimman turvan. Korvaamme esimerkiksi vesikattovuotojen, märkätilojen kosteusvaurioiden tai tuhoeläinten talollesi rakenteille aiheuttamia vahinkoja. Saat myös apua tuhoeläintorjuntaan. LaajaPlus sisältää myös reilumman irtaimistoturvan, sillä korvaamme jopa 4 vuotta vanhat esineet uutta vastaavaan hintaan.

Laske hinta ja osta Laske hinta ja osta

TAI SOITA 010 19 19 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rakennuksen LaajaPlus-turva on markkinoiden paras!

Ifin LaajaPlus-turvasta korvataan omakotitaloille sellaisiakin vahinkoja, joita mikään muu vakuutus Suomessa ei korvaa. Ne ovat nämä:

Vesikattovuodot

Normaalisti kotivakuutuksesta korvataan vain sellaisia vesikattovuotoja, jotka aiheutuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista syistä. Tällaisia vuotoja voi sattua, jos vaikkapa puu kaatuu talon katon päälle.

Useimmiten vesikatto alkaa kuitenkin vuotaa vanhuuttaan tai rakenteellisen ongelman takia. Tällaisia vahinkoja ei normaali kotivakuutus korvaisi, mutta Ifin LaajaPlus-turva kattaa vahingon seurauksena kastuneiden rakenteiden vahingot. Vesikattovuodot ovatkin yleisin LaajaPlus-vahingoista korvattu vahinkotyyppi.

Kun katosta vuotaa vesi läpi

Märkätilojen kosteusvauriot

Jos vedeneriste pesutilassa pettää ja vettä vuotaa rakenteisiin, tulee LaajaPlus-turva apuun. Märkätilojen kosteusvahingot syntyvät tyypillisesti siitä, kun suihkuvedet tai roiskevedet päätyvät väärään paikkaan. Tällöin rakenteille aiheutuneet ja muihin huoneisiin valuneen veden aiheuttamat vahingot korvataan. Normaalisti kotivakuutus ei tätä korvaisi, koska kyseessä ei ole äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Märkätilojen kosteusvauriot eivät liity putkiremontteihin vaan pikemminkin vanheneviin kylpyhuoneisiin.

Vesivahinko ei aina merkitse hometaloa

Tuhoeläimet ja lahottajasienet

Jos tuhoeläimet tai lahottajasieni aiheuttavat talosi rakenteille vaurioita, korvataan ne LaajaPlus-turvasta.

Jyrsijät tuhoavat taloja