Toimintaohjeita myrskyvahinkojen jatkohoitoon

Helpoiten ilmoitat vahingostasi omassa If Kansiossasi. Voit jäädä rauhassa odottamaan korvauspäätöstämme tai yhteydenottoamme. Otamme sinuun yhteyttä, mikäli tarvitsemme lisätietoja.

Toimintaohjeet myrskyvahingon jatkohoitoon:

 1. Estä lisävahinkojen syntyminen tekemällä raivaus-, suojaus- ja korjaustöitä itse siltä osin kuin siihen turvallisesti pystyt.
 2. Kaatuneet puut saa raivata (oksien sahaaminen ja rungon katkominen) hoidetulta piha-alueelta. Tarvittaessa metsurin voi tilata apuun. Metsuria voit tiedustella esimerkiksi paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. Piha-alueeseen katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue. Tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet eivät sisälly kotivakuutukseen.
 3. Ota valokuvia vahingoista: yleiskuva ja tarkempi kohdekuva vahingoittuneesta omaisuudesta (esim. rakennuksen vahingoittunut osa).
 4. Vahinkomäärän selvittäminen:
  a) Korvauskäsittelyä nopeuttaa, jos pystyt itse arvioimaan vahinkomäärän, jonka perusteella voimme maksaa korvauksen. Näitä tietoja ovat kaatuneiden puiden lukumäärä, sulaneiden pakasteiden määrä, rakennusvahingon korjauskulut (materiaalit/työt) ja muut vaatimukset. Sähkölaitteiden ja muun irtaimiston osalta tarvitsemme tiedot laitteen merkistä, mallista, iästä ja hinnasta.

  b) Voit hakea korvausta toteutuneiden kulujen mukaan korjaustöiden jälkeen. Pidä kirjaa työtunneista, toimita tositteet toteutuneista korjaus- ja materiaalikuluista sekä muista vaatimuksista.

  c) Korjaustöihin voi ottaa avuksi rakennusliikkeen, mutta ennen suurempia korjaustöitä tarvitsemme tiedon korjaustöiden kustannuksista. Tarvittaessa saat Ifistä tietoa paikkakunnallanne olevista Ifin rakennusliikekumppaneista.
 5. Lähetä pyytämämme tiedot antamallamme vahinkonumerolla varustettuna osoitteeseen
  a) rakennuskorvauspalvelu@if.fi (mikäli kyseessä on rakennusvahinko) tai
  b) omaisuuskorvauspalvelu@if.fi (mikäli kyse on muusta omaisuusvahingosta)
 6. Metsävahingot: Mikäli mahdollista, arvioi tuhoutuneen puuston määrä ja ilmoita erikseen kuitu- ja tukkipuiden kappalemäärät tai niiden yhteinen kiintokuutiomäärä. Mikäli tuhoutuneen puuston määrä on huomattava, pyydämme vahinkoarvion metsäalan ammattilaiselta. Vahinkoilmoituksessa pyydämme aina ilmoittamaan tiedot metsän omistajasta (y-tunnus). Korvauksen perusteena on tuhoutunut puusto, raivauksesta ei suoriteta erillistä korvausta.

Omaisuuskorvauspalvelu ​​