Haluamme palvella sinua hyvin

Useimmat asiakkaamme ovat meihin tyytyväisiä. Joskus kuitenkin tapahtuu väärinkäsityksiä, ja mekin teemme virheitä. Haluamme, että silloinkin asiointi kanssamme sujuu helposti. Haluamme oppia virheistämme. Haluamme palvella sinua hyvin.

Jos olet tyytymätön Ifin ratkaisuun, ota ensin yhteys asiaasi käsitelleeseen yksikköön. Yhteystiedot löydät päätöksestä.

Sinua varten on If Muutoksenhakukanava, missä
If Asiakasvaltuutettu ja If Asiakaspaneeli selvittävät asiaasi itsenäisesti ja puolueettomasti.​​​​

Selvitysapua ja muutoksenhakuohje

Ota ensin yhteys asiaasi hoitaneeseen korvausosastoon Ifissä, jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen ja haluat lisäselvityksiä.

If Asiakasvaltuutettu

Jos tämän jälkeen olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta kääntyä If Asiakasvaltuutetun puo-leen. Voit ottaa yhteyttä joko sähköpostitse osoitteella asiakasvaltuutettu@if.fi tai kirjeitse osoitteella If Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF. Asiakasvaltuutetun lausunnot ovat suosituksia eivätkä sido asianosaisia.

Asiakasvaltuutettu ei käsittele sellaisia tapauksia, jotka ovat tai ovat aikaisemmin olleet jonkin toisen muutoksenhakuelimen käsittelyssä.

Neuvoja ja selvitysapua

Ellei asiasi meillä Ifissä selviä, voit ottaa yhteyden Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä vakuutussopimusten ja ehtojen soveltamisesta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan osoite on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puhelin (09) 685 0120.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Voit hakea muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta, www.fine.fi (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki), kuluttajariitalautakunnalta, www.kuluttajariita.fi (PL 306, 00531 Helsinki) tai yleiseltä tuomioistuimelta.

Vakuutusyhtiön ratkaisuun on haettava muutosta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.

Kanne tuomioistuimessa voidaan panna vireille Suomessa olevassa asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Lautakuntien lausunnot ovat suosituksia, eivätkä sido asianosaisia.

Jos kyseessä on venevahinko, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja edellä mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/53). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.

Mikäli sinulla on ongelmia verkossa ostamasi tuotteen tai palvelun suhteen, voit hakea riita-asialle ratkaisua tämän sivuston kautta.

Ota yhteyttä

Ilmoita uudelleenkäsittelypyyntösi If Asiakasvaltuutetulle kuuden kuukauden aikana siitä, kun olet saanut tiedon Ifin ratkaisusta.

Lähetä tiedot sähköpostilla tai postitse:

PUHELIN

010 514 26 02

Voit lähettää tiedot asiastasi myös yhteydenottolomakkeella.

​​​

Asiakasvaltuutettu

Asiakaspaneeli