Metsän omistamisen riskejä voi vähentää suunnittelulla ja metsänhoidolla, mutta silti välillä sattuu vahinkoja.​ Onneksi on metsävakuutus.

Ilmoita vahingosta, joka on sattunut talousmetsällesi (taimikko, puusto ja siitä hakattu, vakuutuksenottajan omistuksessa oleva puutavara) tai tonttimetsällesi. Tutustu alla tarkempiin ohjeisiin vahinkoilmoituksen tekemiseksi.

Jos käytössäsi ei ole verkkopankkitunnuksia, täytä vahinkoilmoitus tästä tai ilmoita vahinkosi puhelimitse​.​​​​​


Metsävakuutus ja korvaukset

​Korvaus on vakuutuskirjassa mainittu euromäärä kiintokuutiota kohti. Se lasketaan tuhoutuneen puuston perusteella. Taimikkovahingoissa korvaus on vakuutuskirjassa mainittu euromäärä tuhoutunutta hehtaaria kohti.

Metsänhoitoyhdistyksen vahinkoarviota ei tarvita

​Metsänhoitoyhdistyksen vahinkoarviota ei tarvita. Voit laskea tuhoutuneiden puiden määrän ja ilmoittaa sen meille. Tarvittavat tiedot löytyvät myös mittaustodistuksesta. Jos tarvitset apua vahinkoilmoituksen tekemiseen tai vahingon määrän arviointiin, voit ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. Nämä vahingon selvittelykustannukset eivät ole vakuutuksesta korvattavia, vaan joudut maksamaan ne itse.

Raivaus- ja uudelleenistutuskulut

​Vakuutuksesta ei korvata vahinkoon liittyviä raivaus- ja uudelleenistutuskuluja.

Metsävahingon korvaus on verollista tuloa

​Metsävahinkokorvaus on verollinen. Ilmoitamme ennakonpidätyksen määrän verottajalle. Muista merkitä metsätalouteesi liittyvä y-tunnus vahinkoilmoituksessasi.

Ohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen

  1. Arvioi tuhoutuneen puuston määrä ja ilmoita erikseen kuitu- ja tukkipuiden kappalemäärät tai niiden kiintokuutiomäärät. Mikäli tuhoutuneen puuston määrä on huomattava, voidaan vahinkomäärä todeta mittaustodistuksesta. Mikäli samassa yhteydessä tehdään myös muuta hakkuuta, tulee hakkuumäärien olla eriteltynä mittaustodistuksessa. Emme kaikissa tapauksissa tarvitse kopiota tästä mittaustodistuksesta, vaan pyydämme sen tarvittaessa.

  2. Ilmoita taimikkovahingoissa tuhoutuneiden taimien lukumäärä ja puulaji.

  3. Ilmoita tuhoutuneen puuston ikä, mikäli metsävakuutukseesi liittyy turva odotusarvon menettämisen varalta.

  4. Vahinkoilmoituksessa pyydämme aina ilmoittamaan myös tiedot metsän omistajasta (y-tunnus).

Huomioithan, että raivauksesta ja uudelleen istutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta.

Käsittelemme vahinkoasiasi viipymättä. Jää odottamaan yhteydenottoamme.

Mikäli tarvitset apua vahinkoilmoituksen tekemiseen tai vahingon määrän arviointiin, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseen. Nämä vahingon selvittelykustannukset eivät kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavia, vaan siltä osin joudut maksamaan ne itse.​​