Kodin ja vapaa-ajan asunnon vahingot

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus
Omilla sivuilla
 1. Kodin ja vapaa-ajan asunnon vahingot
Kaikenlaista voi sattua. Kotiin liittyvät vahingot vaikuttavat lähes aina arjen sujumiseen. Vahingot ovat harmillisia, mutta onneksi on vakuutus ja suurin osa vahingoista korvataan.

​​Kodin ja vapaa-ajan asunnon vahinkoja voivat olla vuotovahingot, palo- ja nokivahingot, murtovahingot ja sääilmiöihin liittyvät myrskyvahingot. Joissain tapauksissa asunto on vahingon jälkeen asumiskelvottomassa kunnossa. Vahinkoja ennaltaehkäisevä toiminta on aina tärkeää. Mikäli vahinko kuitenkin tapahtuu, tällöin on tärkeää, että korvauspalvelu on toimiva ja tehokas.

Tee vahinkoilmoitus helposti Omilla sivuilla, mistä löydät esitäytetyt vahinkolomakkeet. Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, täytä vahinkoilmoitus. Voit myös soittaa arkipäivänä klo 8-18 numeroon 010 19 18 18 (valitse Omaisuuskorvaukset -> Rakennus).

Tutustu alla ohjeisiin kuinka toimia eri tilanteissa, kun kodissasi on tapahtunut vahinko.

Mikäli vahingot ovat suuret tai vaativat välittömiä toimenpiteitä, ilmoita vahingosta meille heti. Pienemmissä vahingoissa voit toimia alla olevien ohjeiden mukaan. Sinulla on vuosi aikaa tehdä vahinkoilmoitus.

Jos asuntona käyttämässäsi rakennuksessa ei voi asua, lue täältä asumisen keskeytymisestä.

Jos olet yritysasiakas, täytä vahinkoilmoitus tästä.


Ohjeet vahinkoilmoituksen tekoon

 1. Ota rakennuksesta yleiskuva ja tarkempia lähikuvia rikkoutuneesta rakennuksen osasta niin, että vauriot näkyvät kuvissa selvästi.
 2. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita ne pyydettäessä.
 3. Selvitä vahinkojen määrä.

Voit valita sinulle parhaiten soveltuvan vaihtoehdon:


a) Korvaus omasta korjaustyöstä.

Korvauskäsittelyä nopeuttaa, jos pystyt itse arvioimaan vahinkomäärän, jonka perusteella voimme maksaa korvauksen. Arvioi rakennusvahingon korjauskulut, erikseen materiaalin ja työtuntien osalta sekä listaa muut vaatimukset. Voit hakea korvausta myös toteutuneiden kulujen mukaan korjaustöiden jälkeen. Pidä kirjaa työtunneista, säilytä tositteet toteutuneista korjaus- ja materiaalikuluista sekä muista vaatimuksista. Sähkölaitteiden ja muun irtaimiston osalta tarvitsemme tiedot laitteen merkistä, mallista, iästä ja hinnasta.

b) Korjaustyön tekee rakennus- tai muu korjausliike.

Korjaustöihin voi ottaa avuksi rakennusliikkeen, mutta ennen suurempia korjaustöitä tarvitsemme tiedon korjaustöiden kustannuksista. Tarvittaessa saat Ifistä tietoa paikkakunnallanne olevista Ifin rakennusliikekumppaneista.

Vuotovahinko ja äkillinen putkirikko

Kotivakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Toimi näin vahingon tapahduttua:

 1. Sulje hana tai päävesijohto.
 2. Poista irtovesi.
 3. Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys isännöitsijään.
 4. Soita putkimiehelle ja pyydä korjaamaan vuotava putki tai LVI-laite.
 5. Mikäli vuodon on aiheuttanut rikkoutunut astian- tai pyykinpesukone, selvitä laitteen merkki, malli, ostovuosi.
 6. Tee vahinkoilmoitus.

Jos kodissasi ei voi asua, saat ohjeita Asumisen keskeytyminen -sivulta. Tutustu myös, miten voit estää astianpesukoneen vuotovahingot​: turvakaukalo pelastaa monelta harmilta. Vuotovahingot ovat yleisin vahinko suomalaiskodeissa.

Teknisten laitteiden (LVIS) rikkoutuminen

Teknisiä laitteita ovat esimerkiksi ilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu, lämminvesivaraaja, öljykattila, ilmanvaihtokone, lattialämmityskaapeli, kattolämmityselementit, patterit (sähkö, vesi, öljy). Kodinkoneista haet korvausta tästä​.

Korvauksen määrä riippuu muun muassa vahingoittuneen omaisuuden iästä ja valitsemastasi omavastuusta. Tämän vuoksi korvauksen suuruus ei useinkaan vastaa uuden tuotteen hintaa.

Voidaksemme ratkaista sinulle kuuluvan korvauksen, toimi seuraavasti:
 1. Mikäli laitteesi on uusi.
  • Ennen vahinkoilmoituksen tekemistä, pyydä huoltoliikettä korjaamaan laite tai antamaan korjausarvio laitteessa olevasta viasta ja sen korjauskustannuksista.
 2. Mikäli laitteesi on vanha.
  • Korjauta tai uusi laite harkintasi mukaan.
   Vahinkoa korvattaessa LVIS-laitteiden osalla kaikista uusimis- ja korjauskustannuksista (sis. materiaali- ja työkustannukset) vähennetään ikävähennys ja omavastuu. Esim. ikävähennys on putkiston, sähkökaapeleiden osalla 3 %/vuosi, muiden LVI- ja sähkölaitteiden (sis. lämmityskaapeli) osalla 6 %/vuosi ja lämpöpumppujen osalla 9 %/vuosi.
   Jos korvattavaa jää vähennyksien ja omavastuun vähennyksien jälkeen, niin tee vahinkoilmoitus ja jää odottamaan yhteydenottoamme.

Putkirikko – estä veden jäätyminen putkistoissa

Riski putkien jäätymiselle syntyy, jos pakkanen on jatkunut useamman päivän eikä asunnossa ole ollut lämmitystä. Vesi jäätyy putkissa vasta silloin, kun lämpötila sisätiloissa putoaa alle nollan ja rakenteet, joissa putket kulkevat, kylmenevät.


Jos rakennuksessa on takka tai muu tulisija, lämmitä asuntoa päivittäin ja pidä lämpö nollan yläpuolella. Näin ehkäiset veden jäätymisen, putkien rikkoutumisen ja vesivahingon. Jos asunnon lämmittäminen ei ole mahdollista tai se ei ole vakituisesti asuttu, on putkisto tyhjennettävä vedestä. Tätä varten voit joutua kutsumaan paikalle putkimiehen, joka laskee vedet pois ja huolehtii siitä, että putkistoon ei jää vettä. Nämä kulut voidaan jälkikäteen korvata vakuutuksesta, jos ne ovat olleet välttämättömiä jäätymisen ehkäisemiseksi. Jos sinulla on mahdollisuus vuokrata aggregaatti, voidaan vakuutuksesta korvata kulut, jos aggregaatin vuokra ja käyttö on ollut välttämätöntä jäätymisen ehkäisemiseksi.


Vahingonrajoittamistoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa meille etukäteen. Toimi yhtä huolellisesti kuin toimisit ilman vakuutusta. Voit hakea korvausta mahdollisista vahingontorjuntakuluista myöhemminkin ja vakuutus korvaa kulut, jos ne ovat ehkäisseet isomman vahingon.


Jos näistä varotoimista huolimatta vesi jäätyy ja putki rikkoutuu, korvaamme mahdollisen vesivahingon vakuutuksesi turvatason ja vakuutusehtojen mukaisesti.

​​​​

Palo- ja nokivahingot

Kotivakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on:

 1. irti päässyt tuli, noki, savu tai savukaasu,
 2. räjähdys,
 3. salamanisku, joka on kohdistunut suoraan vakuutettuun omaisuuteen ja mekaanisesti pirstonut sitä.

Toimi näin vahingon tapahduttua:

 1. Huolehdi kiinteistön ja irtaimiston suojaamisesta lisävaurioilta.
 2. Nokeentuneiden pintojen ja irtaimiston pesu tai puhdistus on syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi, koska puhdistuksessa tarvitaan erikoisaineita.
 3. Tee vahinkoilmoitus.

Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys myös isännöitsijään.
Jos kodissasi ei voi asua, saat ohjeita Asumisen keskeytyminen -sivulta. Voit varautua tulipalojen estämiseen varmistamalla, että palovaroittimet ovat kunnossa ja että sauna on paloturvallinen.

Murtovahingot

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on varkaus, ilkivalta, murto tai ryöstö. Tarkemmat kuvaukset korvattavista vahingoista löydät vakuutusehdoista.

Toimi näin vahingon satuttua:

 1. Estä mahdollisten lisävahinkojen syntyminen.
 2. Ota yhteyttä poliisiin ja tee rikosilmoitus.
 3. Ota mahdollisuuksien mukaan valokuvia tapahtumapaikasta ja aiheutuneista vahingoista.
 4. Kun poliisilta on saatu lupa, saat aloittaa korjaamisen ja siivoamisen.
 5. Tee vahinkoilmoitus.

Katso, mitä voit etukäteen tehdä murtojen estämiseksi​.

Myrskyvahingot

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet.


Toimi näin vahingon satuttua:

 1. Ota muutamia yleiskuvia myrskyvahingosta.
 2. Aloita kaatuneiden puiden raivaus ja kaatumassa olevien puiden poisto. Muistathan varovaisuuden toimiessasi itse. Älä koske maahan pudonneisiin
  sähköjohtoihin, koska niissä saattaa olla jännite. Pelastuslaitos tai sähköyhtiö vastaavat sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden raivauksesta.
 3. Suojaa vaurioitunut katto esimerkiksi pressulla.
 4. Suojaa irtaimisto.
 5. Tee vahinkoilmoitus.

Vakuutuksesta voidaan korvata asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos myrsky aiheuttaa rakennukselle niin pahan vahingon, ettei kotona voi asua. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi katon repeytyminen kokonaan kovassa tuulessa tai puun kaatuminen rakennuksen päälle ja seinän rikkoutuminen. Puu voi myös kaatua omalla tontilla sähkölinjojen päälle ja aiheuttaa pitkän sähkökatkon. Tällaisissa tilanteissa kotona ei välttämättä enää voi asua ennen kuin vahinko on korjattu.


Pitkään jatkunut sähköttömyys voi aiheuttaa asunnon lämpötilan laskemisen huomattavan alas, ruuanlaitto ei ole mahdollista ilman sähköhellaa ja veden tai ainakin lämpimän veden saanti estyy. Näissä tapauksissa voit vuokrata aggregaatin, jos näin pystyt jatkamaan asumista kotonasi.


Mikäli aggregaatin hankinta ei ole mahdollista, voimme korvata myös vuokrakuluja sijaisasunnosta asumisen keskeytyksenä.


Jos kodissasi ei voi vahingon vuoksi asua, katso lisätietoa asumisen keskeytymisestä​.

 1. Kodin ja vapaa-ajan asunnon vahingot