Turvallista automatkaa lapsen kanssa

Varmista turvallinen ja viihtyisä ajomatka lapselle. Silloin myös oma valppautesi liikenteessä on parempi.

Lasten tulee matkustaa selkä edellä niin kauan kuin mahdollista, mieluiten 4-5-vuotiaiksi asti. Tutkimukset osoittavat, että lapset matkaavat kaksi kertaa turvallisemmin selkä menosuuntaan päin olevassa istuimessa verrattuna istuimeen, jossa kasvot ovat menosuuntaan päin. Tämä johtuu siitä, että lapsen pää on iso ja painava suhteessa muuhun vartaloon (1-vuotiaan lapsen pään koko vastaa 25 %:a lapsen koko painosta, aikuisella vastaava luku on 6 %). Yhteentörmäyksessä vartalo painuu lastenistuimen selkänojaan, ja lapsen niskaan ja päähän kohdistuva rasitus on huomattavasti pienempi selkä menosuuntaan päin istuttaessa.

Hyvä paikka selkä menosuuntaan olevalle istuimelle on etuistuimella kojelautaa vasten. Ota kuitenkin huomioon, että turvatyyny on asennettu pois päältä ennen kuin asennat lastenistuimen siihen.

Yli 5-vuotiaat voivat painosta ja pituudesta riippuen istua turvavyötuolissa tai turvavyötyynyllä. Lapsi käyttää tällöin auton omia turvavöitä. Turvavyöistuimen tai -tyynyn tarkoitus on, että lantiovyö kiinnitetään lantiota vasten niin, ettei lapsi voi liukua vyön alta ja vahingoittaa sisäelimiään. Vasta 10-12-vuotiasta lasta voi kuljettaa ilman lastenistuinta, kiinnitettynä auton turvavöihin.

Lapsen viihtyvyyteen autossa kannattaa panostaa erityisesti pidemmillä matkoilla. Hermostunut tai itkevä lapsi kiinnittää tarpeettomasti kuljettajan huomion ajamisesta lapseen. Pidä riittävän usein taukoja ja keksi lapselle autossa pientä puuhasteltavaa. Virikkeitä voivat olla pienillä lapsilla yksinkertaiset lelut ja hieman vanhemmilla lapsilla esimerkiksi matkalukeminen tai vaikkapa erilaisten havaintojen tekeminen matkan varrelta. Audiovisualiset laitteet, kuten autoihin asennettavat DVD:t, saattavat häiritä kuljettajaa erityisesti pimeässä ajettaessa.

Mitä laki sanoo

Suomen tieliikennelaki määrää, että kuljettajan ja kaikenikäisten matkustajien on käytettävä henkilö-, paketti- ja linja-autossa olevaa turvavyötä tai lasten turvalaitetta. Vastuu turvalaitteiden käytöstä on mukana seuraavilla vanhemmilla tai huoltajilla. Muussa tapauksessa kuljettaja on vastuussa siitä, että lapset ovat asiallisesti turvalaitteissa.