K-Plussa-pistesäännöt Ifin asiakkaille

Ifin henkilöasiakkaat saavat vakuutusmaksuistaan K-Plussa-pisteitä
K-Plussa-järjestelmän sääntöjen ja näiden sääntöjen mukaan.​​​​​

K-Plussa-pisteiden saamisen edellytykset

K-Plussa-pisteitä kertyy vain If Sopimukseen liitettyjen vakuutusten maksuista.
Plussa-pisteiden kerryttämiseksi sinun tulee olla If Sopimuksen sopimuksentekijä sekä sinulla tulee olla henkilökohtainen K-Plussa-kortti (pääkortti tai rinnakkaiskortti, ei väliaikainen kortti). Lisäksi sinun on rekisteröitävä henkilökohtainen K-Plussa-kortin numero ja henkilötunnuksesi Ifiin.

Rekisteröityminen on samalla suostumus If Sopimuksesi maksutietojen välittämiseen K-Plus Oy:n asiakastiedostoon K-Plussa-pisteiden laskemista varten.

Voit ilmoittaa vain yhden korttinumeron Ifiin ja sinun vastuullasi on, että ilmoittamasi korttinumero on oikea. Jos korttinumero on väärä tai muuttunut, Ifillä tai K-Plus Oy:llä ei ole velvoitetta korvata mahdollisesti saamatta jääneitä Plussapisteitä.

K-Plussa-pisteiden maksaminen

K-Plussa-pisteet alkavat kertyä vakuutusmaksuistasi, jotka olet maksanut K-Plussa-kortin numeron rekisteröinnin jälkeen. Pääsääntöisesti kalenterikuukauden aikana maksetut vakuutusmaksut sisältyvät maksukuukauden K-Plussa-ostoihin edellyttäen, että laskut on maksettu oikealla maksuviitteellä.

Plussa-pisteet maksetaan K-Plussa-järjestelmän sääntöjen mukaan K-Plussa-pääkortin haltijalle. Jos If Sopimukseesi on merkitty erillinen maksaja, hän voi rekisteröityä vastaavalla tavalla kuin sinä If Sopimuksen sopimuksentekijänä. Tällöin K-Plussa-pisteet ohjautuvat maksajan K-Plussa-asiakkuuteen.

If ottaa huomioon vakuutusmaksupalautukset vähentävänä tekijänä seuraavissa plussapisteostoissa 14 kuukauden ajan. Viivästyskorot, huomautuskulut ja toimenpidemaksut eivät kerrytä K-Plussa-pisteitä.

K-Plussa-pisteitä kerryttävät vakuutukset

K-Plussa-pisteitä kertyy Ifin henkilöasiakkaan vakuutusmaksuista sekä Ifin jakelemien Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan henkilöasiakkaille suunnattujen vakuutusten maksuista.

K-Plussa-pisteitä kerryttävät

 • ​If Kotivakuutus (rakennus, huvila ja irtaimisto)
 • If Seuraeläinvakuutus
 • If Hevosvakuutus
 • If Venevakuutus
 • If Metsävakuutus
 • If Liikennevakuutus
 • If Kaskovakuutus
 • If Henkilövakuutus
 • If Lapsivakuutus
 • If Vauvavakuutus
 • If Matkavakuutus
 • If You -vakuutuspaketti
 • Ifin automerkkivakuutukset
 • Volvian automerkkivakuutukset
 • Joustoturva
 • Primus-vakuutus, myöntäjäyhtiö Kaleva
 • Kuolemantapausturva, myöntäjäyhtiö Mandatum Life
 • Nordea If -vakuutukset

K-Plussa-pisteitä eivät kerrytä esimerkiksi

 • Optimi Vakuutus
 • Elinkeino- tai yritystoimintaan liittyvät vakuutukset
 • Kolmansien osapuolien markkinoimat, myymät ja laskuttamat, Ifin myöntämät vakuutukset

Muut säännöt

K-Plussa-asiakas saa K-Plussa-järjestelmän sääntöjen mukaan yhden (1) peruspisteen yllä mainittujen henkilöasiakkaan vakuutusten vakuutusmaksujen jokaisesta täydestä (1) eurosta. If päättää erikseen mahdollisista lisäpistekampanjoista.

If noudattaa K-Plussa-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä K-Plussa-järjestelmän sääntöjä, henkilötietolakia ja vakuutusyhtiölainsäädäntöä.

Sen lisäksi mitä K-Plussa-järjestelmän säännöissä määrätään K-Plussa-asiakkuuden päättymisestä, K-Plussa-pisteiden kertyminen Ifin vakuutuksista päättyy, jos K-Plus Oy:n ja Ifin välinen yhteistyösopimus päättyy.
If varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä Ifin K-Plussa-pistesääntöjä.