Gör anmälan om resenärskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Om du insjuknar eller skadar dig under resan utomlands, uppsök vård på en läkarstation som finns i Ifs förteckning över läkarstationer. Läkarstationer

Anmäl resenärskada, om din resa har annullerats eller avbrutits, du har försenat dig från resan eller du under resan har insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall.

Notera att du först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten.

Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vänta på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig. 

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.

Det är dyrt att bli sjuk utomlands

Teckna skydd för dig själv och dina nära då ni reser utomlands