Stulen telefon eller pekplatta

Om din enhet har blivit stulen, gör så här:

  1. Anmäl stölden till polisen.
  2. Gör en anmälan till din operatör och be operatören förhindra användningen av enheten. På detta sätt undviker du överraskningar på nästa telefonräkning. För att spärra mobiltelefonen och abonnemanget behöver du telefonens IMEI-kod. Den brukar stå på den vita dekalen på kartongen.
  3. Fyll i skadeanmälan på Mina sidor. Välj på sidan Mina skador under Mitt hem och övrig egendom punkten Mobiltelefon eller tablet. Med samma blankett kan du också göra anmälan om andra föremål som stulits.

Ersättningsbeloppet beror bl.a. på den stulna enhetens värde vid tidpunkten för stölden, enhetens ålder, den självrisk som du valt och eventuellt saldo på If Självriskkonto. Därför motsvarar ersättningen inte priset på en ny produkt.

Enhetens värde sjunker varje år i försäkringen. Därför återstår för en gammal enhet inte alltid något att ersätta. Självrisken är vanligen 150 euro. Om din enhet är gammal, återstår i praktiken ingen ersättning att betala.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt må–fr 8–20 och lö–sö 10–16.

Ring oss

Hur hjälper försäkringen vid skada på mobiltelefon eller pekplatta?

På försäkringsersättningen inverkar eventuella reparationskostnader, värdet på din enhet vid tidpunkten för skadan, enhetens ålder och självrisken i din försäkring samt eventuella pengar på If Självriskkonto.

Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna. Från reparationskostnaderna görs avdrag för försäkringens självrisk och den summa som återstår betalas in på ditt konto. Självrisken är vanligen 150 euro. Om reparationen kostar mindre än självrisken, återstår ingen ersättning att betala. 

Enhetens värde är emellertid alltid också den maximala ersättning som betalas ut. Värdet på enheten sjunker för varje år i försäkringen, och därför är enheten mindre värd ju äldre enhet det är fråga om. Om enhetens värde är lägre än försäkringens självrisk, ersätter försäkringen inte heller reparationskostnaderna.

taulukko

I många fall får du ersättning vid skada på mobiltelefonen eller pekplattan, men inte alltid. Även om det inte skulle återstå någon ersättning att betala ut, kan du ändå i samband med reparationen utnyttja If Apu-förmånerna hos iTapsa eller mcare. Om t.ex. mobiltelefonens glas har spruckit, får du utan avgift skärmskydd som skydd för den nya skärmen.

Här har vi samlat några exempel på typiska skador på mobiltelefoner och pekplattor

När jag steg ur bilen föll min ett år gamla Apple iPhone 7 Plus-telefon i marken. Skärmen gick sönder.

Mcare-reparatören byter ut skärmen mot en ny. Reparationen kostar 239 euro. Självrisken i din hemförsäkring är 150 euro, som dras av från reparationskostnaderna. Från försäkringen får du alltså 89 euro i ersättning. Garantin för din telefon fortsätter att gälla.

Jag köpte på semesterresan en Samsung Galaxy S7-telefon. När jag kom tillbaka till hotellet tappade jag telefonen i golvet och glaset sprack.

Det lönar sig att reparera telefonen upp till priset för en ny likadan telefon. Om du vill kan du låta reparera telefonen på resmålet och meddela oss reparationskostnaderna. Du har valt en självrisk på 50 euro för din resgodsförsäkring och den dras av från reparationskostnaderna.

Du kan alternativt låta reparera telefonen efter semesterresan hos iTapsa. Då får du två års garanti på reparationen och gratis skärmskydd. Glasbyte kostar hos iTapsa 219 euro. Från summan görs avdrag för självrisken för din resgodsförsäkring, 50 euro. Du får alltså 169 euro i ersättning från försäkringen.

Glaset sprack på min två år gamla Samsung Galaxy J5-telefon när den föll i golvet.

En ny likadan mobiltelefon kostar för närvarande 245 euro. Du har valt en självrisk på 150 euro för din hemförsäkring. På grund av telefonens ålder är dess värde lägre än försäkringens självrisk. Från försäkringen återstår därför inget att ersätta.

Din telefon kan ändå repareras och det är förmånligare att reparera telefonen än att köpa en ny likadan. Om du låter reparera telefonen hos iTapsa, får du som kund hos If utan avgift skärmskydd vid glasbyte.

Min nya Apple iPhone 7-telefon som jag köpt i år trillar i en vattenpöl, blir våt och slocknar.

Apple reparerar sådana skador genom sitt utbytesprogram. Din trasiga telefon blir kvar hos Apple-servicen och du får i stället en likadan fabriksservad telefon som motsvarar en ny. Den ursprungliga garantin för din telefon fortsätter också att gälla. Hos mcare är priset för en bytesenhet för denna telefonmodell 429 euro. Från priset för bytesenheten avdras den självrisk som du valt för hemförsäkringen. Du har en självrisk på 150 euro i din hemförsäkring. Du får alltså 279 euro i ersättning.

Min Samsung S8+-telefon som jag köpt i år trillar i en vattenpöl och glaset spricker. Det kommer in vatten i telefonen och den slocknar.

Telefonen kan inte repareras. Du har redan länge varit helhetskund hos If och du har inga tidigare skador. Du har därför som kundförmån samlat så mycket pengar på If Självriskkonto att saldot helt och hållet täcker din självrisk för denna skada. Således får du i ersättning priset för en ny telefon, 699 euro.

Jag åkte på skidresa till Levi och min mobiltelefon blev stulen fastän jag tog väl hand om den. Jag har köpt min Sony Xperia XA i år och har ännu kvar inköpskvittot.

Vi ersätter telefonen enligt priset för en ny likadan eller motsvarande telefon. Priset på Sony Xperia XA är för närvarande 189 euro. Du har valt 50 euro i självrisk för din resgodsförsäkring och den dras av från priset för den nya telefonen. Från försäkringen betalas alltså 139 i ersättning. Anmäl stölden till polisen.

Kom också ihåg att den stulna telefonen och SIM-kortet utgör en informationssäkerhetsrisk. Be därför din operatör spärra SIM-kortet och förhindra användningen av din stulna telefon. För att din operatör ska kunna förhindra användning av telefonen, behöver operatören utöver IMEI-koden också en kopia av polisanmälan.