Prislista för mobilservice

Ersättningen beräknas utgående från de priser som servicefirmorna uppgett

Huvudstadsregionen

Sydvästra Finland

Lahtis

Kouvola

Lappeenranta

Tammerfors

Tavastehus

Joensuu

Kuopio

Jyväskylä

Uleåborg

Rovaniemi

Övriga Finland