Bärbar dator har stulits

Gör så här, om bärbar dator har stulits

  1. Anmäl först stölden till polisen.
  2. Ta reda på priset för en ny motsvarande dator. Du kan kontrollera priset t.ex. på Giganttis webbplats. Samma modell finns ofta inte längre till salu. Välj då en modell med motsvarande egenskaper.
  3. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
  4. Vi sköter ditt skadeärende snabbt.

​Ersättningsbeloppet beror bland annat på datorns ålder och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny dator.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Ring oss

Hur kommer försäkringen till hjälp vid skada på datorn?

På ersättningsbeloppet inverkar datorns ålder, försäkringens självrisk och de självriskpengar som du eventuellt samlat på If Självriskkonto. Självrisken i hemförsäkringen är vanligen 150 euro. För skador som är mindre än självrisken utbetalas ingen ersättning.

Notera att alla skador inte ersätts från försäkringen. Försäkringen omfattar t.ex. inte skador som orsakats av virus eller sabotageprogram.

Datorns värde sjunker för varje år i försäkringen, och ju äldre enhet det är fråga om, desto mindre är den värd. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny dator. Om enhetens värde är lägre än försäkringens självrisk, ersätter försäkringen inte heller reparationskostnaderna.

[taulukko]

Vi sköter ditt skadeärende snabbt

När du anmäler skadan via Mina sidor, går det snabbt och smidigt att göra anmälan. Vi tar upp ditt skadeärende till handläggning senast nästa vardag.

Vi kontrollerar för din del att följande är i ordning:

  • Din försäkring var i kraft vid tidpunkten för skadan.
  • Den egendom som skadats eller stulits omfattas av din försäkring.
  • Skadan är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren.
  • Du har sökt ersättning inom ett år efter att skadan inträffade.

Skada på arbetsgivarens dator

Om datorn ägs av ett företag är den inte försäkrad i din hemförsäkring, varför hemförsäkringen inte ersätter din arbetsdator. Vi rekommenderar att du hör dig för hos din arbetsgivare om hur du ska gå till väga för att snabbt få datorn i skick.