Skadad cykel

Omfattande hemförsäkring ersätter plötslig och oförutsedd skada på cykeln, bortsett skada cykeln råkat ut för under idrottsprestation.

Gör så här om din cykel skadats

Skadan ersätts alltid i första hand genom reparation, om reparationskostnaderna inte överstiger värdet på cykeln vid tidpunkten för händelsen. Förstör inte den skadade egendomen förrän du får ett ersättningsbeslut.

  1. Betala reparationen, spara kvittona och gör skadeanmälan på Mina sidor.
  2. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.
  3. På ersättningen inverkar cykelns ålder och självrisken (i allmänhet 150 euro).

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Ring oss

Hur ersätts en cykelskada?

Ersättningen för cykeln baserar sig på priset för en ny motsvarande cykel med de åldersavdrag som anges i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget är 9 % från och med det andra användningsåret. Åldersavdraget räknas för varje användningsår efter det år som cykeln togs i bruk.

Vid en trafikskada med ett motorfordon lämnas ersättning enligt trafikförsäkringsvillkoren i enlighet med det gängse värdet. En skada ersätts emellertid alltid i första hand genom reparation, om det bara är möjligt och ekonomiskt lönsamt att reparera cykeln.

[taulukko]

Av cykelns pris återstår alltid minst 28 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny cykel.

Exempel på cykelskada

Kedjelåset på en splitterny Helkama Jopo som kostat 379 euro kapas och cykeln stjäls från cykelstället. Efter avdrag för självrisken (150 euro) ersätter försäkringen 229 euro.

Begränsningar

Hemförsäkringen ger inte ersättning om cykeln skadas i samband med en tävling eller träning inför tävling.