Skadad cykel

Omfattande hemförsäkring ersätter plötslig och oförutsedd skada på cykeln, bortsett skada cykeln råkat ut för under idrottsprestation.

Gör så här om din cykel skadats

Skadan ersätts alltid i första hand genom reparation, om reparationskostnaderna inte överstiger värdet på cykeln vid tidpunkten för händelsen. Förstör inte den skadade egendomen förrän du får ett ersättningsbeslut.

  1. Betala reparationen, spara kvittona och gör skadeanmälan på Mina sidor.
  2. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.
  3. På ersättningen inverkar cykelns ålder och självrisken (i allmänhet 150 euro).