Cykeln är delaktig i en trafikskada

Om cykeln skadats vid en krock med ett motorfordon handläggs skadan med stöd av fordonets trafikförsäkring.

Gör så här om din cykel har skadats vid en kollision

  1. Ta reda på i vilket försäkringsbolag fordonet är trafikförsäkrat. Du får reda på trafikförsäkringsbolaget av fordonets ägare eller från fordonsregistret på basis av registreringsnumret. Om du inte lyckas reda ut fordonets försäkringsbolag, kan du söka ersättning från din egen hemförsäkring.
  2. Gör skadeanmälan till fordonets försäkringsbolag. Om fordonet är trafikförsäkrat hos If, gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring oss på numret 010 19 19 19.
  3. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt.
  4. Vi betalar in ersättningen på ditt konto efter att vi fått din skadeanmälan. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Ring oss

Hur ersätts en cykelskada?

Ersättningen för cykeln baserar sig på priset för en ny motsvarande cykel med de åldersavdrag som anges i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget är 9 % från och med det andra användningsåret. Åldersavdraget räknas för varje användningsår efter det år som cykeln togs i bruk.

Vid en trafikskada med ett motorfordon lämnas ersättning enligt trafikförsäkringsvillkoren i enlighet med det gängse värdet. En skada ersätts emellertid alltid i första hand genom reparation, om det bara är möjligt och ekonomiskt lönsamt att reparera cykeln.

[taulukko]

Av cykelns pris återstår alltid minst 28 % av nyanskaffningspriset för en motsvarande ny cykel.

Exempel på cykelskada

Kedjelåset på en splitterny Helkama Jopo som kostat 379 euro kapas och cykeln stjäls från cykelstället. Efter avdrag för självrisken (150 euro) ersätter försäkringen 229 euro.

Begränsningar

Hemförsäkringen ger inte ersättning om cykeln skadas i samband med en tävling eller träning inför tävling.