Skador i hem och fritidsbostad

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Mina sidor

Hemmets skador kan vara läckageskador, brand- och sotskador, inbrottsskador och stormskador i samband med meteorologiska fenomen.

Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, ska du genast anmäla skadan till oss. Vid mindre skador kan du handla i enlighet med anvisningarna nedan. Kom ihåg att göra skadeanmälan inom ett år.

Om det inte går att bo i den byggnad som du använder som bostad, läs här om avbrott i boende.

Om du är företagskund, fyll i skadeanmälan här (på finska). ​​

Gör skadeanmälan via Mina sidor​, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Du kan också ringa oss på numret 010 19 19 19.

Anvisningar för hur du gör skadeanmälan

 1. Ta en översiktsbild av byggnaden och närbilder av den del av byggnaden som skadats, så att skadorna syns tydligt på bilden.
 2. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.
 3. Utred omfattningen av skadorna. Välj det alternativ som passar dig bäst:

a) Ersättning för eget reparationsarbete

Skadehanteringen löper snabbare om du själv kan uppskatta skadebeloppet, på basis av vilket vi kan betala ut ersättning. Uppskatta kostnaderna för reparationen av skadan på byggnaden, separat för material och arbetstimmar, och skriv upp eventuella andra krav. Du kan också söka ersättning enligt de realiserade kostnaderna efter att reparationsarbetet slutförts.

För bok över antalet arbetstimmar, spara kvitton och verifikat över realiserade reparations- och materialkostnader samt andra krav. I fråga om elektriska apparater och annat lösöre behöver vi också uppgifter om märke, modell, ålder och pris. 

b) Reparationsarbetet utförs av en byggfirma eller annan reparationsfirma

Du kan också anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före eventuella större reparationer behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationen. Vid behov får du från If information om Ifs samarbetspartners inom byggbranschen på din ort.

 • Läckageskada

  Läckageskada och plötsligt rörbrott

  Läckageskada
 • Vinterskador

  Skador som orsakats av frusna vattenledningar, snömassor och smältvatten.

  Vinterskador
 • Stormskador

  Typiska stormskadorna är omkullfallna träd, skador på elektrisk anordning och smältade frysvaror.

  Stormskador