Skador i hem och fritidsbostad

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Hemmets skador kan vara läckageskador, brand- och sotskador, inbrottsskador och stormskador i samband med meteorologiska fenomen.

Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, ska du genast anmäla skadan till oss. Vid mindre skador kan du handla i enlighet med anvisningarna nedan. Kom ihåg att göra skadeanmälan inom ett år.

Om det inte går att bo i den byggnad som du använder som bostad, läs här om avbrott i boende.

Om du är företagskund, fyll i skadeanmälan här (på finska). ​​

Gör skadeanmälan via Mina sidor​, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. Du kan också ringa oss på numret 010 19 19 19.

Anvisningar för hur du gör skadeanmälan

 1. Ta en översiktsbild av byggnaden och närbilder av den del av byggnaden som skadats, så att skadorna syns tydligt på bilden.
 2. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.
 3. Utred omfattningen av skadorna. Välj det alternativ som passar dig bäst:

a) Ersättning för eget reparationsarbete

Skadehanteringen löper snabbare om du själv kan uppskatta skadebeloppet, på basis av vilket vi kan betala ut ersättning. Uppskatta kostnaderna för reparationen av skadan på byggnaden, separat för material och arbetstimmar, och skriv upp eventuella andra krav. Du kan också söka ersättning enligt de realiserade kostnaderna efter att reparationsarbetet slutförts.

För bok över antalet arbetstimmar, spara kvitton och verifikat över realiserade reparations- och materialkostnader samt andra krav. I fråga om elektriska apparater och annat lösöre behöver vi också uppgifter om märke, modell, ålder och pris. 

b) Reparationsarbetet utförs av en byggfirma eller annan reparationsfirma

Du kan också anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före eventuella större reparationer behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationen. Vid behov får du från If information om Ifs samarbetspartners inom byggbranschen på din ort.

Läckageskada

Läckageskada och plötsligt rörbrott

Vinterskador

Skador som orsakats av frusna vattenledningar, snömassor och smältvatten.

Stormskador

Typiska stormskadorna är omkullfallna träd, skador på elektrisk anordning och smältade frysvaror.

Skada på tekniska anordningar (VVSE)

Med tekniska anordningar avses t.ex. luftvärmepump, jordvärmepump, varmvattenberedare, oljepanna, ventilationsanordning, golvvärmekabel, takvärmeelement och radiatorer (el, vatten, olja).

Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den egendom som skadats och på den självrisk som du valt. Därför motsvarar ersättningen ofta inte priset på en ny produkt.

För att vi ska kunna avgöra vilken ersättning du har rätt till, gör så här:

Om anordningen är ny

Innan du gör skadeanmälan, be en serviceaffär reparera anordningen eller ge en kostnadskalkyl för felet och reparationskostnaderna.

Om anordningen är gammal

Låt reparera eller skaffa en ny anordning efter eget gottfinnande.

Om skadan ersätts görs i fråga om VVSE-anordningar åldersavdrag och avdrag för självrisken på alla förnyelse- och reparationskostnader (inkl. material- och arbetskostnader).

För rörnät och elkablar är t.ex. åldersavdraget 3 % per år, för övriga VVS-anordningar och elektriska anordningar (inkl. värmekabel) 6 % per år och för värmepumpar 9 % per år. Om det återstår något att ersätta efter avdragen och självrisken, gör skadeanmälan och vänta på att vi kontaktar dig.

Brand- och sotskador

Hemförsäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av:

eld som kommit lös, sot, rök eller brandgaser,
explosion, blixt, som slagit ned direkt i den försäkrade egendomen och splittrat den mekaniskt.

Gör så här om olyckan är framme

 1. Skydda fastigheten och lösöret för att förhindra ytterligare skador.
 2. Det lönar sig att låta en yrkesman tvätta eller rengöra nedsotade ytor och sotskadat lösöre, eftersom rengöringen kräver specialmedel.
 3. Gör skadeanmälan.

Om du bor i ett bostadsaktiebolag, kontakta också disponenten. Om det inte går att bo i ditt hem, läs anvisningarna om avbrott i boende. Du kan förebygga eldsvådor genom att säkerställa att brandvarnarna är i skick och att bastun är brandsäker.

Inbrottsskador

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån. Mer ingående redogörelser för de skador som ersätts finns i försäkringsvillkoren.

Gör så här om olyckan är framme

 1. Förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.
 2. Kontakta polisen och gör brottsanmälan.
 3. Ta i mån av möjlighet bilder på händelseplatsen och de skador som uppstått.
 4. Efter att du fått tillstånd av polisen kan du påbörja reparationen och städningen.
 5. Gör skadeanmälan.

Samarbetspartner vid byggnadsskador

Vi låter utföra skadereparationerna hos våra pålitliga samarbetspartners.

Om olyckan är framme, kontakta först vår ersättningstjänst innan du beställer reparatör. Du kan göra skadeanmälan på Mina sidor eller per telefon genom att ringa oss på numret 010 19 19 19 (må–fr 8–20, lö–sö 10–16).