Sjuk eller skadad katt

Djurförsäkringen ersätter kostnaderna för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk.

  1. Om din katt har insjuknat eller skadat sig, kontakta först veterinär. Ta en allvarligt skadad eller sjuk katt utan dröjsmål till veterinären.
  2. Om du bedömer att situationen inte är livsfarlig, rekommenderar vi att du kontaktar distansveterinären.
  3. Ta färdigt fram vårdkostnadsverifikaten för skadeanmälan. Gör skadeanmälan på Mina sidor. I djurförsäkringen är din självrisk antingen 35 % av kostnaderna eller 84 euro en gång per försäkringsperiod och därefter 25 % av kostnaderna. Du kan kontrollera självrisken på Mina sidor.
  4. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt och du får ersättningsbeslutet till Mina sidor. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.