Katten dör eller måste avlivas

Om katten är allvarligt sjuk och det inte finns hopp om att katten ska tillfriskna, eller om sjukdomen orsakar oskäligt lidande, måste du fatta beslut om eutanasi för katten.