Sjuk eller skadad hund

Djurförsäkringen ersätter kostnaderna för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk.

 1. Om din hund har insjuknat eller skadat sig, kontakta först veterinär. Ta en allvarligt skadad eller sjuk hund utan dröjsmål till veterinären.
 2. Om du bedömer att situationen inte är livsfarlig, rekommenderar vi att du kontaktar distansveterinären.
 3. Ta färdigt fram vårdkostnadsverifikaten för skadeanmälan. Gör skadeanmälan på Mina sidor. I djurförsäkringen är din självrisk antingen 35 % av kostnaderna eller 84 euro en gång per försäkringsperiod och därefter 25 % av kostnaderna. Du kan kontrollera självrisken på Mina sidor.
 4. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt och du får ersättningsbeslutet till Mina sidor. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.

 • Distansveterinären hämtar hjälpen hem till dig

  Det är enkelt och smidigt att anlita distansveterinär. Distansveterinären står till tjänst varje dag kl. 9–24. 

  Om ditt sällskapsdjur är försäkrat hos If med en försäkring som täcker vårdkostnader, får du det första veterinärbesöket gratis. Läs mer redan idag!

  Läs mer om distansveterinären