Rehabilitering för hund

Djurförsäkringen kan som valfritt tilläggsskydd inkludera rehabiliteringsskydd, som ersätter akupunktur, fysioterapi och kiropraktisk vård som ordinerats av veterinär i samband med sjukdom eller olycksfall.

  1. Veterinären har ordinerat din hund rehabilitering (t.ex. efter eller i stället för en operation) och din hund har ett giltigt rehabiliteringsskydd.
  2. Gör skadeanmälan på Mina sidor. I djurförsäkringen är din självrisk 35 % av kostnaderna.
  3. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt och du får ersättningsbeslutet till Mina sidor. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.