Hunden dör eller måste avlivas

Om hunden är allvarligt sjuk och det inte finns hopp om att hunden ska tillfriskna, eller om sjukdomen orsakar oskäligt lidande, måste du fatta beslut om eutanasi för hunden.