Hästen har orsakat andra skada

Hästförsäkringens ansvarsskydd ersätter, om hästen orsakar personer utanför ditt hushåll eller deras egendom skada.

Ansvarsskydd har kunnat fogas till hästförsäkringar som tecknats efter 18.3.2017.

Ansvarsskyddets självrisk är 150 euro.

Distansveterinären hämtar hjälpen hem till dig

Det är enkelt och smidigt att anlita distansveterinär. Distansveterinären står till tjänst varje dag kl. 9–24. 

Om din häst har en försäkring hos If som täcker omfattande vårdkostnader, får du det första veterinärbesöket gratis.

Läs mer om distansveterinären

Sök ersättning

Om du vill söka ersättning för vårdkostnader eller läkemedel för din häst, gör skadeanmälan på Mina sidor. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Till Mina sidor

Personlig betjäning varje dag

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbt och enkelt på numret 010 19 19 19 (må–fr kl. 8–20 och lö–sö kl. 10–16). 

Ersättningstjänst

Ersättningstjänst

Vad ersätter hästförsäkringen?

Vad ersätter hästförsäkringen?

Som hästägare vill du i första hand försäkra dig om att hästen får god vård i händelse av sjukdom eller olycksfall. Vi på If erbjuder dig två alternativ:

  • Veterinärkostnader på standardnivå, som omfattar veterinärkostnader för vård av nämnda sjukdomar och olycksfall.
  • Omfattande veterinärkostnader, som utöver allt som ersätts från Veterinärkostnader på standardnivå också omfattar många andra besvär.

Från båda skyddsnivåerna ersätter vi som veterinärkostnader bl.a. veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel, förbandsmaterial och motsvarande som ordinerats av veterinär. Vi ersätter också nödvändiga laboratorie- och röntgenkostnader samt kostnader för magnetröntgen och ultraljudsundersökning. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år.

Veterinärkostnader på standardnivå

Som veterinärkostnader på standardnivå ersätter vi veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och undersökningar som ordinerats av veterinär i samband med de vanligaste sjukdomarna och olycksfallen. Veterinärkostnader ersätts i samband med:

  • akut sårskada
  • fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
  • foderstrupsförstoppning
  • akut kolikbehandling och kolikoperation
  • fång
  • korsförlamning.

Veterinärkostnader ersätts enligt ditt val per försäkringsperiod upp till 2 000, 4 000 eller 6 000 euro. Försäkringsperioden är ett år. I hästförsäkringen är din självrisk antingen 25 % av kostnaderna – vi ersätter då 75 % av de ersättningsgilla behandlingarna och läkemedlen, eller 130 för varje enskilt sjukfall.

Omfattande veterinärkostnader

Om du vill säkerställa bästa möjliga vård för din häst, välj som hästförsäkring Omfattande veterinärkostnader. Den är något värdefullare än Veterinärkostnader på standardnivå, men ersätter betydligt mer omfattande olika besvär som din häst kan råka ut för. De sjukdomar som ersätts har inte räknats upp separat, utan vi ersätter kostnaderna vid olika slags besvär inom ramen för de allmänna begränsande villkoren.

Exempel på sjukdomar och olycksfall, som ersätts från det omfattande skyddet:

Hästen skadar sitt öga på en kvist i hagen och får ett djupt sår på hornhinnan. Vi ersätter kostnaderna för undersökningar, läkemedelsbehandling, klinikens vårddagsavgifter och eventuella efterkontroller.

Hästen är nedstämd och den har feber. Veterinären tar blodprov och undersöker luftvägarna. Hos hästen konstateras luftvägsinflammation och den ordineras läkemedel och vila. Samma undersökningar upprepas efter två veckor. Vi ersätter kostnaderna för läkemedlen och båda veterinärbesöken.

Hästen drabbas av hudproblem. Veterinären tar prov från huden och blodprov. Hästen konstateras ha en hudinfektion orsakad av bakterier och den ordineras läkemedel och medicinskt schampo. Vi ersätter kostnaderna för veterinärbesöken, läkemedlen och undersökningarna.

På samma sätt som i Veterinärkostnader på standardnivå kan du välja maximiersättningen för veterinärkostnader, läkemedel och andra kostnader per försäkringsperiod. Alternativen är 2 000, 4 000 och 6 000 euro. I självrisk betalar du endast 25 % av kostnaderna och vi ersätter alltså 75 % av alla ersättningsgilla läkemedel och behandlingar. I försäkringen tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning för även de allra minsta veterinärbesöken.

Livskydd

Om hästen avlider, ersätter vi från livskyddet högst hästens värde i pengar eller en annan summa som du valt. Livskyddet kan också tas separat, om du inte vill ha en försäkring som omfattar veterinärkostnader. Livskyddet gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år.

Foster- och fölskydd

Från foster- och fölskyddet ersätter vi vårdkostnader för fölet upp till en månads ålder. I skyddet ingår också ersättning i händelse av att ett foster eller föl går förlorat. Skyddet beviljas ett 3–18 år gammalt sto som är försäkrat hos If och under 3–8 dräktighetsmånaden.

Ansvarsskydd

Ansvarsskyddet ersätter skador som hästen orsakat personer utanför ditt hushåll eller deras egendom. Ansvarsskyddet har ingen slutålder, utan skyddet gäller hästens hela livstid.

Exempel på ansvarsskyddet

Hästen rymmer från inhägnaden, springer ut på vägen och kolliderar med en bil. Skadorna på bilen ersätts från ansvarsskyddet.

Hästen biter en flicka i tummen när hon ger hästen hö i stallet. Ansvarsskyddet ersätter läkar- och vårdkostnaderna för olycksfallet.

Exempel på begränsningar i försäkringen som täcker omfattande veterinärkostnader

Hästförsäkringen ersätter inte sjukdomar som börjat eller skador som uppstått före försäkringen togs och inte heller sjukdomar som yppat sig inom 14 dygn efter att försäkringen trädde i kraft.

Hästförsäkringen ersätter inte skada som orsakats t.ex. av beteendestörning eller tillväxtstörning i skelett eller leder.

Kostnader för tand- och tandköttsvård av annan orsak än olycksfall ersätts inte från försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller näringspreparat eller foder, även om de skulle ha ordinerats av veterinär och används som läkemedel.

Hästens vaccinationer ersätts inte från försäkringen, eftersom de är förebyggande vård.

De begränsande villkoren gäller också livskyddet. Kontrollera begränsningarna i villkoren för din hästförsäkring på Mina sidor.