Stöld eller skadegörelse

  • Gör skadeanmälan på Mina sidor

    Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

    Mina sidor
  • Vi står till tjänst dygnet runt

    Ring If Apu

Om du upptäcker att båten varit utsatt för stöld eller skadegörelse, förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.

Försäkringen ersätter stöldskador på båten och dess utrustning samt uppsåtlig skadegörelse. I dessa fall ska du göra en polisanmälan. Du får anvisningar för hur du ska skicka in den till oss efter att du gjort skadeanmälan och vi kontaktat dig.

Båtförsäkringens självrisk dras av inte vid stöldskador, om den stulna utombordsmotorn har varit fäst med ett säkerhetslås för utombordare. Om din båt stjäls, görs inget avdrag för självrisk vid sådana stöldskador där båten varit försedd med ett tjuvlarm i enlighet med villkoren.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.