Skada till sjöss – grundstötning eller kollision

 • Gör skadeanmälan på Mina sidor

  Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

  Mina sidor
 • Vi står till tjänst dygnet runt

  Ring If Apu

Skada till sjöss

Rädda människoliv och förhindra i mån av möjlighet ytterligare skador.

Larma närmaste sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral i nödsituationer eller kritiska lägen med VHF-radio (VHF-kanal 16, VHF-DSC 70, MF-DISC 2187,5 kHz), per telefon eller på något annat snabbt sätt.

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Vid samtal till sjöräddningens alarmnummer förenas samtalet till sjöräddningstjänstens närmaste ledningscentral. Larm tas emot och förmedlas också av nödcentralerna (allmänna nödnumret 112). Uppge:

 • ditt namn (båtens namn) och kontaktmöjligheter
 • olycksplatsen så exakt som möjligt
 • vad som har hänt
 • om någon har skadat sig eller om människoliv är i fara
 • hurdan hjälp som behövs

Bryt inte kontakten förrän du får lov.


De vanligaste nödsignalerna:

 • nödanropet "MAYDAY" med radiotelefon
 • röd fallskärmsraket
 • SOS (. . . - - - . . . ) som ljus- eller ljudsignal
 • röd handfackla
 • åt sidorna utsträckta armar, långsamma och kontinuerliga rörelser uppåt och nedåt
 • en oavbruten ljudsignal t.ex. med mistlur

Om du kört på grund eller kolliderat

Stäng av motorn eller ta bort draget från seglen och kontrollera om båten läcker. Om läckaget är stort, försök förhindra att båten sjunker genom att förankra den så att den inte glider bort från grundet. Kontrollera om rodret och propellern fungerar. Om du inte upptäcker några skador, försök få loss båten genom att flytta tyngdpunkten och lätta på vikten. Ibland kan det räcka med att tömma dricksvattentanken. Den bästa riktningen för att lossa en båt som kört på grund är i allmänhet samma håll som man kommit ifrån, om omständigheterna tillåter det.

När du fått loss båten, kontrollera läckaget på nytt. Försök begränsa läckaget till ett så litet område i båten som möjligt. Kontrollera var båten läcker och försök täppa till läckaget med de redskap som du har i båten, så att du kan ta dig till närmaste hamn eller strand.