Båtskada utomlands

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi står till tjänst dygnet runt

Obs! Bärgning av båten genom If Apu gäller endast inom verksamhetsområdet för Finlands Sjöräddningssällskap.

Ring If Apu

Båtförsäkringen gäller

  • inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och territorialvatten (med undantag av Island, Färöarna och Grönland)
  • på hela Östersjön och i dess vikar samt på Saima kanal och Kielkanalen
  • i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt inom Tysklands nordliga territorialvatten norr om linjen Bremerhaven-Hamburg.

Anmäl skada som orsakats din motor- eller segelbåt i fritidsbruk. Du kan söka ersättning för skador på båten och utrustning som behövs till sjöss. Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast.

Anvisningar för båtfärder utomlands och lokala nödnummer finns på SBF:s webbplats.