Båtskada utomlands

 • Vi betjänar 24h

  Ring 010 19 19 19
 • Gör skadeanmälan på Mina sidor

  Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

  Mina sidor

När en skada sker utanför Finlands territorialvatten

För att få hjälp, kontakta alltid först lokalt nödnummer eller lokala räddningsmyndigheter. Det allmänna nödnumret i alla EU-länder är 112. Andra speciella telefonnummer hittar du i de lokala hamnböckerna som klarlägger områdets sjöräddningsverksamhet.

 • Primära nödanmälan görs till VHF-kanal 16. Lyssna oavbrutet på kanal 16.
 • Vid längre avstånd från stranden, använd satellittelefon eller MF- eller HF-radio.
 • Längsmed kusten fungerar även mobiltelefon.

Båtförsäkringen gäller

 • inom de nordiska ländernas sjöar, vattendrag och territorialvatten (med undantag av Island, Färöarna och Grönland)
 • på hela Östersjön och i dess vikar samt på Saima kanal och Kielkanalen
 • i Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt inom Tysklands nordliga territorialvatten norr om linjen Bremerhaven-Hamburg.

Anmäl skada som orsakats din motor- eller segelbåt i fritidsbruk. Du kan söka ersättning för skador på båten och utrustning som behövs till sjöss. Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast.

Anvisningar för båtfärder utomlands och lokala nödnummer finns på SBF:s webbplats.