Jag behöver bärgningshjälp för båten

Vi står till tjänst dygnet runt

och skickar genast hjälp till platsen.

Ring If Apu

Motorskada

Om motorn plötsligt stannar är det viktigt att du vet din egen position och uppskattar riktning och hastighet för hur båten driver. På öppet vatten medför det nödvändigtvis inte genast någon fara fastän båten driver, men i trånga och steniga passage eller nära en farled kan det uppstå farliga situationer.

Kasta ankar, om det är möjligt. Ankra inte båten mitt i en farled, eftersom det orsaka ytterligare fara. Sätt ut en signalfigur eller tänd ankarljuset om det är mörkt. På öppet hav är det inte nödvändigtvis möjligt att kasta ankar, men du kan bromsa upp driften med ett drivankare. Försök hålla fören i vindriktningen för att dämpa gungningen. Efter det kan du uppskatta orsakerna till maskinfelet och vid behov larma hjälp till platsen.

Om din försäkring inkluderar skydd i händelse av maskinskada, ersätter försäkringen bogsering av båten till närmaste hamn. Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd på Mina sidor. Om du inte har maskinskadeskydd och du redan är båtförsäkringskund hos If, kan du höra dig för om tilläggsskydd i händelse av maskinskada via kundservicen.