Motorskada

Anvisningar vid motorskada till sjöss

Om motorn plötsligt stannar är det viktigt att du vet din egen position och uppskattar riktning och hastighet för hur båten driver. På öppet vatten medför det nödvändigtvis inte genast någon fara fastän båten driver, men i trånga och steniga passage eller nära en farled kan det uppstå farliga situationer.

Kasta ankar, om det är möjligt. Ankra inte båten mitt i en farled, eftersom det kan orsaka ytterligare fara. Sätt ut en signalfigur eller tänd ankarljuset om det är mörkt. På öppet hav är det inte nödvändigtvis möjligt att kasta ankar, men du kan bromsa upp driften med ett drivankare. Försök hålla fören i vindriktningen för att dämpa gungningen. Efter det kan du uppskatta orsakerna till maskinfelet och vid behov larma hjälp till platsen.

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Vid samtal till sjöräddningens alarmnummer förenas samtalet till sjöräddningstjänstens närmaste ledningscentral. Larm tas emot och förmedlas också av nödcentralerna (allmänna nödnumret 112).

Om din försäkring inkluderar skydd i händelse av maskinskada, ersätter försäkringen bogsering av båten till närmaste hamn. Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd på Mina sidor.