Annan båtskada

 • Gör skadeanmälan på Mina sidor

  Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

  Mina sidor
 • Vi står till tjänst dygnet runt

  Ring If Apu

Transport- och uppläggningsskada

Om du upptäcker en skada som inträffat under transport eller uppläggning, förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.

Ta en översiktsbild av båten och närbilder på den del som skadats, så att skadorna syns tydligt på bilderna. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Brandskada

Om det börjar brinna på båten:

 • Stäng av motorn
 • Vänd fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckare
 • Stäng av båtens bränsle- och gasolsystem
 • Stäng av huvudströmmen
 • Släck pyrande brandhärdar

Du kan naturligtvis inte göra allting på samma gång, handla därför enligt situationen.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.