Corona och försäkringar

Tänker du resa och funderar över hur covid-19 påverkar resandet?

Nyhet: utökat skydd för kostnader som uppstått i samband med karantän

Hur ersätter din reseförsäkring kostnader om du insjuknar i covid-19 eller försätts i karantän? Läs också vad vår sjukkostnadsförsäkring ersätter i coronasituationer.

Reseförsäkring och karantän

Ska du iväg på utlandsresa? Söderns sol hägrar eller sevärdheterna har märkts ut på storstadskartan?

Vi står stadigt vid din sida. Som vår reseförsäkringskund får du nu tilläggsskydd i händelse av karantän på grund av exponering för coronaviruset, när du reser inom EU- eller Schengenområdet eller i Storbritannien.

Vanliga frågor: reseförsäkringen och covid-19

Ersätter reseförsäkringen, om

Fem tips inför resan

  1. Ta i bruk ditt reseförsäkringskort.
  2. Kontrollera vad din reseförsäkring ersätter på Mina sidor. Om du ännu inte har en reseförsäkring, skaffa en egen försäkring via vår webbutik.
  3. När du reser utomlands behöver du ett coronavaccinationsintyg, som du kan ladda ner eller skriva ut via tjänsten Mina Kanta-sidor.
  4. Bekanta dig med de landsspecifika resemeddelandena på utrikesministeriets webbplats.
  5. Läs hur du ska gå till väga när du återvänder till Finland efter din resa. Se anvisningar för hemkomst på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Läs mer om resande

Sjukkostnadsförsäkringen och corona – vad ersätts?

Sjukförsäkring
Vi ersätter kostnader som orsakats av att du insjuknat i covid-19, såsom läkararvoden, receptbelagda läkemedel och vårddagsavgifter på sjukhus samt coronavirustest som görs på remiss av läkare. Du får ersättning för kostnaderna för testet, om du har symtom som tyder på covid-19. Se självrisken för din försäkring på Mina sidor.

Vi ersätter inte kostnader för följande:

  • coronavirustest, om du vid tidpunkten för testet är symtomfri, exponerad och symtomfri
  • antikroppstest
  • coronatest som görs före resan
  • coronaintyg.

Vi ersätter inte kostnader som orsakats av karantän.

Som vår personförsäkringskund har du tillgång till If Terveys-tjänsterna, såsom hälsorådgivning och distansläkartjänster. Distansläkaren hjälper dig också i frågor i anslutning till covid-19.

Livförsäkring och coronavirus
Coronavaccinet påverkar inte beviljandet av ersättning från livförsäkringen.

Mer information om symtomen på coronaviruset samt om att insjukna i covid-19 och hur du kan skydda dig finns på THL:s webbplats.

Läs mer om vår sjukkostnadsförsäkring

Du kan också ha nytta av följande: