Coronaviruset oroar – hur kommer reseförsäkringen till hjälp?

Vi håller den här sidan uppdaterad med aktuell information om hur coronavirussituationen påverkar din reseförsäkring.

Uppdaterad 19.3.2020.

På grund av det nya coronaviruset är många av våra reseförsäkringskunder för närvarande oroliga för att resa.

Vi förstår oron och följer situationen noga. Om du blivit smittad med coronavirus under resan täcker reseförsäkringen kostnader för sjukdomen som normalt.

Om du är företagskund hos If, läs mer om avbrottsförsäkringar (på finska) och avbeställningar på grund av coronaviruset som gäller företag.

Information in English

Tietoa suomeksi

Vad ersätter Ifs reseförsäkring?

If ersätter avställning av resor till alla destinationer utomlands och i hemlandet, om resan börjar senast 25.3.2020, med undantag av destinationer som redan tidigare klassats som epidemiområden.

Om din resa blivit avställd förutsätter en utbetalning av ersättning att avresedatumet skulle inträffa mindre än 14 dagar innan coronaepidemins början. Destinationer som tidigare klassats som epidemiområden finner du i tabellen nedan tillsammans med datumen som gäller ersättning.

Reseförsäkringar som köpts efter WHO:s förklaring om coronavirusets status som pandemi (11.3.2020) ger inte längre skydd vid annullering av resa, om orsaken till annulleringen är själva viruset.

Vi ersätter extra kostnader för returresor från reseförsäkringen

Den 17 mars 2020 uppmanade utrikesministeriet finländare att återvända till Finland snarast möjligt. If täcker rimliga och nödvändiga tilläggskostnader för resor och boende upp till högst 2 000 euro per resa och per försäkrad.

Vänligen kontakta din researrangör eller flygbolag snarast för att ordna din retur.

Returresan bör ha ägt rum tidigast 17.3. Ingen ersättning betalas om du rest till destinationen efter att utrikesministeriet i Finland gett rekommendationen att undvika resor till området.

Kom ihåg att bevara både original- och extra resebiljetter samt kvitton för skadehandläggningen.

Om du blir sjuk innan avresa eller under resan

Ifs reseförsäkring ger skydd, om du blir smittad av corona under resan eller om din resa avbryts på grund av viruset.

Läs anvisningarna:

Svar på vanliga frågor som gäller reseförsäkringen finner du längre ned på den här sidan.

Vad ersätter Ifs sjukförsäkring?

Vi uppmanar våra kunder att följa den aktuella situationen gällande coronaviruset på sidorna för Institutet för hälsa och välfärd (THL) och att agera enligt THL:s anvisningar.

Om du har lindriga symptom på en luftvägsinfektion, rekommenderar THL att du stannar hemma tills symtomen gått över. Kontakta hälso- och sjukvården per telefon om du har allvarliga symtom, såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras.

Sjukkostnader som härrör från coronaviruset ersätts ur sjukkostnadsförsäkringen som vanligt. Det här gäller också kostnader för kommunal hälso- och sjukvård samt receptbelagd medicin (t.ex. värkmediciner).

Ifs personförsäkringskunder har tillgång till If Terveys -tjänsten och dess hälsorådgivning samt distansläkartjänsten. Med distansläkartjänsten får du anvisningar och råd av läkare eller sjukskötare utan tidsbeställning. Sjukdomar som inte kräver fysikalisk behandling, såsom vanliga förkylnings-, allergi-, mag- eller hudsymtom kan behandlas via distansläkaren. Mer om If Terveys (på finska).

Hur ansöker jag om ersättning?

Om du har bokat din resa hos en resebyrå, ansök i första hand om ersättning direkt från researrangören.

Om du ordnat resan på egen hand, kontrollera ändrings- och avbokningsvillkoren hos ditt flygbolag och/eller övernattningsstället.

Reseförsäkringen täcker endast kostnader som researrangören, flygbolaget eller resebyrån inte ersätter.

Vi rekommenderar att du fyller i skadeanmälan elektroniskt på Mina sidor. Det här gör du enklast med If Mobil -appen, som du installerar på din mobil via App Store eller Google Play. Du kan inte lämna in bilagor vid ansökningsskedet. Vi ber dig endast skicka bilagor vid behov.

Hur ersätter vi annullering av resor?

Resmål Avresan ska äga rum senast  Övrigt
Övriga länder och resmål i hemlandet (förutom nedannämnda områden)
25.3.
Skidcentrum i österrikiska Tyrolen, Österrike, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
22.3.
Italien
16.3. Förutom regionerna Veneto, Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna, då avresan bör ha skett senast 9.3.
Iran, Sydkorea
9.3.
Kina, Hongkong, Macao
31.3. Resan bör ha avbokats 3.3.

Vanliga frågor: Coronaviruset och reseförsäkringen

Sköt dina försäkringsärenden var och när som helst!

Med If Mobilen har du dina försäkringar alltid nära till hands. Du kan när som helst anmäla skada eller uppdatera ditt försäkringsskydd.

Läs mer om och ladda ned appen