Reseförsäkring, covid-19 och karantän

Ska du resa och funderar på hur covid-19 påverkar resor och resande?

Reseförsäkring och karantän

Observera att karantänskyddet inte längre gäller för resor som börjar den 1 januari 2023 eller senare.

Vanliga frågor: reseförsäkringen och covid-19

Ersätter reseförsäkringen, om

Sjukkostnadsförsäkringen och corona – vad ersätts?

Sjukförsäkring
Vi ersätter kostnader som orsakats av att du insjuknat i covid-19, såsom läkararvoden, receptbelagda läkemedel och vårddagsavgifter på sjukhus samt coronavirustest som görs på remiss av läkare. Du får ersättning för kostnaderna för testet, om du har symtom som tyder på covid-19. Se självrisken för din försäkring på Mina sidor.

Vi ersätter inte kostnader för följande:

  • coronavirustest, om du vid tidpunkten för testet är symtomfri, exponerad och symtomfri
  • antikroppstest
  • coronatest som görs före resan
  • coronaintyg.

Vi ersätter inte kostnader som orsakats av karantän.

Som vår personförsäkringskund har du tillgång till If Terveys-tjänsterna, såsom hälsorådgivning och distansläkartjänster. Distansläkaren hjälper dig också i frågor i anslutning till covid-19.

Läs mer om vår sjukkostnadsförsäkring

Livförsäkring och coronavirus
Coronavaccinet påverkar inte beviljandet av ersättning från livförsäkringen.

Mer information om symtomen på coronaviruset samt om att insjukna i covid-19 och hur du kan skydda dig finns på THL:s webbplats.

Du kan också ha nytta av följande: