Traktorförsäkring

Varje traktor eller traktorfyrhjuling ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Du kan komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring.

Ring oss vardagar kl. 8–20 eller veckoslut kl. 10–16.

Kundtjänst tel. 010 19 19 19

Vad ersätter traktorförsäkringen? Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Traktorer behöver en försäkring

Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats personer i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på din egen traktor. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

  • Helkasko ger ett heltäckande skydd för din traktor.
  • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringens innehåll och köp försäkring för din traktor genom att ringa oss.