Traktorförsäkring

Du får försäkringen genom att ringa oss.

Se kontaktuppgifter

Traktorer ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Det lönar sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring.


Vad ersätter traktorförsäkringen? Helkasko Delkasko
Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Traktorer behöver en försäkring

Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats personer i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på din egen traktor. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

  • Helkasko ger ett heltäckande skydd för din traktor.
  • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringens innehåll och köp försäkring för din traktor genom att ringa oss.