Traktorförsäkring

Varje traktor eller traktorfyrhjuling ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Försäkringsskyddet går att komplettera med en frivillig kaskoförsäkring.

Ring oss vardagar kl. 8–20 eller veckoslut kl. 10–16.

Kundtjänst tel. 010 19 19 19

Vad ersätter traktorförsäkringen? Helkasko Delkasko
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår

Traktorer behöver en försäkring

Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats personer i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter aldrig skador på din egen traktor. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

  • Helkasko ger ett heltäckande skydd för din traktor.
  • Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Läs mer om försäkringens innehåll och köp försäkring för din traktor genom att ringa oss.

Ägs traktorn av ett företag?

Läs mer om företagets fordonsförsäkringar och be om offert eller ring vår kundtjänst för företag.

Samla dina försäkringar och få 15 % rabatt på premierna

När du utöver din bil också försäkrar ditt hem hos If, får du en rejäl rabatt på traktorförsäkringen via If Förmånsprogram.