Försäkring för terränghjuling

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Terränghjulingsförsäkring

Terränghjulingen behöver en lagstadgad trafikförsäkring, men det lönar sig också att köpa en frivillig kaskoförsäkring som ersätter skador på terränghjulingen.


Vad ersätter försäkringen för terränghjuling? Helkasko Delkasko
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Försäkringen för terränghjuling ger skydd åt föraren och terränghjulingen

Terränghjulingen är praktisk i skog och mark och till utmärkt hjälp i många arbeten. Också terränghjulingen behöver en trafikförsäkring, även om den inte skulle köras på allmänna vägar. Du kan komplettera trafikförsäkringen med en kaskoförsäkring som ersätter skador på din terränghjuling. I försäkringen för terränghjuling får du båda i samma paket.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat terränghjulingens förare och passagerare samt skador som orsakats den oskyldiga parten, men aldrig skador på din egen terränghjuling.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på din terränghjuling.

Du kan välja helkasko eller delkasko

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din terränghjuling.
Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.
Läs mer om vad som ingår i kaskoförsäkringen, välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i If Webbutik.

Fyrhjulingar för barn

Du kan inte ta en kaskoförsäkring för fyrhjulingar som är avsedda för barn. Så kallade minimopeder och minihjulingar behöver ändå en trafikförsäkring, om deras konstruktiva hastighet överstiger 25 km/h. De ska försäkras, även om de inte kan registreras och endast skulle användas hemma på gårdsplanen eller i terrängen.

Registrering och avställning av terränghjuling

Du kan nu registrera din terränghjuling på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av terränghjulingen genom att köpa försäkring i webbutiken.

Du kan göra avställning och påställning av terränghjuling på Mina sidor och via vår kundtjänst.

Kom också ihåg övriga försäkringar

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Terränghjulingsförsäkring