Sjukdomar och olycksfall på resa

Börja med att kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller av din arbetsgivare. Du behöver det när du fyller i skadeanmälan. 

Ring vår ersättningstjänst om du behöver hjälp.

010 19 16 00

Välj rätt blankett

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 001- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod, fyll i vid alla personskador denna skadeanmälan. Fyll i denna skadeanmälan också om du söker ersättning för tilläggskostnader till en personskada som redan tidigare har anmälts till If.

Kom ihåg att fylla i en skild anmälan för varje skada.

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456)

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny skada som inträffat på en resa, använd följande blanketter:

Om det är frågan om tilläggskostnader till en personskada som redan anmälts till If, anmäl kostnaderna med denna blankett.

Anvisningar för hur du gör en skadeanmälan:

  • Fyll i en egen skadeanmälan för varje skada.
  • Du behöver inte skicka verifikationer eller kvitton. Vi ber om dem vid behov.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk