Resgodsskador

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller kontakta vid behov din arbetsgivare. Du behöver försäkringsnumret för att fylla i en ersättningsansökan.

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456):

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny resgodsskada, gör så här:

Resgodsskador

Försenat resgods

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 009- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod och du vill anmäla en ny resgodsskada, vänligen fyll i denna blankett​ och skicka den ifyllda blanketten per e-post till luggage.claims@if.fi

Anvisningar för hur du söker ersättning för resgodsskador:

  • ​Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada.
  • Om du har utsatts för ett brott, gör en brottsanmälan till polisen och be om en kopia på den.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk